AVV organiseert een ALV op donderdag 17 mei 2018 in de zaagmolen De Ster, Molenpark 3, 3531 ET, Utrecht. 
De agendapunten zijn:

  • het jaarverslag en de jaarrekening over 2017,
  • het verslag van de kascommissie en (her)benoeming
  • aftreden huidige penningmeester Paul Jekkers
  • stemming over voordracht Wim Wispelweij als penningmeester van AVV

De ALV vindt plaats tussen 16 en 17 uur, gevolgd door een sprankelende lenteborrel tot 18.00. Kom je ook? Stuur dan een mail naar AVV, dan krijg je twee weken voor de ALV de stukken gemaild. 

Kun je niet aanwezig zijn, en wil je een ander lid machtigen? Stuur dan een mailtje naar secretaris Michelle Rijntjes met daarin wie je wil machtigen. Het bestuur draagt Wim Wispelweij voor als kandidaat voor het penningmeesterschap van AVV. Ben je lid en heb je ook interesse in het penningmeesterschap? Dan kun je jezelf voordragen op voorstel van tenminste tien leden, die ten minste zes maanden als lid staan geregistreerd (artikel 7.3 Statuten). 

Meld je ook bij Michelle als je vooral voor de borrel komt, dat vinden we wel zo gezellig. En weten we ook voor hoeveel mensen we hapjes gaan bestellen, want tenslotte vieren dan ook ons twaalf en een half jarig bestaan.

Platform- en ledendag & ALV 2017

Beeldverslag Platform- en ledendag & ALV 2016