De private aanvulling op de WW, zoals die door VNO-NCW en vakbonden FNV, CNV en de Unie is overeengekomen in het sociaal akkoord van 2013, lijkt strijdig met het algemeen belang. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vakbond AVV gelijk. 

Strijdig met regels belastingdienst
Wij hebben bezwaren ingediend bij het ministerie tegen het verplicht opleggen van deze regeling. We zagen dat werknemers in de kinderopvang moeten gaan betalen voor een regeling die de belastingdienst niet accepteert. Daar schreven we een brief (‘Bedenkingen’) over aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

                                                                                                                                                                                                                 de tekst gaat verder onder de afbeelding

Het ministerie heeft laten weten dat het verzoek om de private aanvulling verplicht te stellen door werkgevers, FNV, CNV en de Unie is ingetrokken. Zij geven aan de regeling aan te gaan passen, en geven hiermee impliciet toe dat de regeling in strijd is met het algemeen belang.

Onnodig, duur en bureaucratisch
Vakbond AVV is geen voorstander van de private aanvulling op de WW. De redenen hiervoor (onnodig, het geld kan beter besteed worden, het was een typische crisismaatregel in 2013, de regeling is extreem complex en onuitvoerbaar) kan je hier in detail lezen. Nog voor de private aanvulling goed en wel in werking is getreden, wordt hij dus alweer aangepast. De toezeggingen aan werknemers worden daarmee gewijzigd. Dat draagt niet bij aan het vertrouwen dat werknemers ooit daadwerkelijk de uitkering voor het derde ww jaar zullen gaan ontvangen.

Martin Pikaart
04 juni 2018