AVV: de democratische vakbond

Algemene ledenvergadering dit jaar digitaal

Op vrijdag 6 november hielden we onze eerste digitale algemene ledenvergadering (ALV). Onder begeleiding van bestuurslid Jojanneke Vanderveen namen we de jaarcijfers door en stelden we de begroting vast voor volgend jaar.

We namen afscheid van Mei Li Vos als vice-voorzitter van AVV. We zullen haar enorme enthousiasme en betrokkenheid in het bestuur missen. Maar zoals zij zelf stelde: ‘je kunt het meisje uit AVV halen, maar AVV niet uit het meisje!’. Mei Li blijft voorlopig nog werkzaam voor het HoudeHema project. Dit maakt onderdeel uit van het nieuwe speerpunt van AVV het ‘Rijnlandmodel 2.0’, waarin AVV zich hard maakt tegen roofkapitalisten en voor een betere verdeling van invloed tussen werknemers en aandeelhouders.

Ook verwelkomden we een nieuw bestuurslid: Han Baartmans. Han is al jaren lid van AVV en heeft veel buitenlandervaring opgedaan bij de overheid en vrijwilligersorganisaties zoals Vluchtelingenwerk. Bij Vluchtelingenwerk was hij verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Dit zal ook zijn aandachtspunt zijn bij AVV in het bestuur. Daarnaast wil hij aan de slag met ‘andere’ groepen in de samenleving, zoals vrijwilligers.

Normaal houden we tweemaal per jaar een ALV, maar door Corona is dat dit jaar helaas niet gelukt. We hopen volgend jaar de leden weer uit te kunnen nodigen voor een fysieke bijeenkomst en het 15-jarig bestaan van AVV alsnog samen te vieren. Graag tot ziens in het voorjaar van 2021!

Jaarverslag 2019

Met veel plezier presenteren wij het jaarverslag van 2019. In dit jaarverslag gaan we in op de resultaten van afgelopen jaren, de gebeurtenissen van 2019 en werpen we een blik op de toekomst.

Het draagvlakmodel om cao’s te sluiten is springlevend. In steeds meer sectoren passen we dit democratische model met succes toe. Wanneer AVV deelneemt aan cao-onderhandelingen krijgen ook mensen die geen lid zijn van een vakbond invloed op de cao en mag iedereen die onder de cao valt stemmen. Ondanks de lastige periode nu met Corona, zullen wij ons hiervoor met veel enthousiasme en energie in blijven zetten.

Kijk hier voor de digitale versie van het jaarverslag 2019.

 

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel