AVV: de democratische vakbond

Op donderdag 17 mei 2018 was de eerste algemene ledenvergadering van AVV in de zaagmolen De Ster, Molenpark 3, 3531 ET, Utrecht. 
De agendapunten waren:

  • het jaarverslag en de jaarrekening over 2017,
  • het verslag van de kascommissie en (her)benoeming
  • aftreden huidige penningmeester Paul Jekkers
  • stemming over voordracht Wim Wispelweij als penningmeester van AVV

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel