Tuincentra

Sinds eind 2015 is AVV tevens actief in de sector tuincentra. In deze sector zijn de cao-gesprekken tussen Tuinbranche Nederland en de toen aanwezige vakbonden vastgelopen. Met ons draagvlakmodel hebben we tientallen tuincentra bezocht en ruim honderd mensen ingeschreven voor ons AVV cao-panel. Samen met hen hebben we de onderhandelingen voorbereid die half februari tot een principeakkoord hebben geleid.

                                                                                                                                                                                                          de tekst gaat verder onder de afbeelding

Principe-akkoord februari 2016

Dit akkoord bevatte de volgende hoofdpunten:

  1. Halvering van de zondagtoeslag met compensatie voor reeds in dienst zijnde medewerkers, zodat die er niet op achteruit gaan.
  2. Recht op twee niet-inroosterbare dagen voor part-timers (één dag voor full-timers) om meer grip te hebben op de eigen werktijden.
  3. 1% loonsverhoging, en een looptijd van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.
  4. 22-jarigen (respectievelijk 21-jarigen) met twee jaar werkervaring krijgen het loon van een 23-jarige (respectievelijk van een 22-jarige).
  5. Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag worden benoemd als extra feestdagen (met 100% toeslag), daartegenover wordt de toeslag voor Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag verlaagd naar 75%.

Bij de stemming over dit akkoord hebben helaas maar weinig mensen gestemd, slechts 113.

Geen cao

De uitslag van de stemming was negatief. Van de 113 respondenten ( circa 1,5% van de werknemers in de branche) hebben er 33 voor gestemd en 70 tegen. Dat betekent dat AVV het onderhandelingsakkoord niet in een cao zal omzetten. Voor zittende medewerkers blijft nu de oude cao van kracht. Nieuwe medewerkers kunnen alleen terugvallen op de oude cao als dat in hun individuele arbeidscontract staat, anders niet.

Het rapport van Labyrinth Onderzoek (dat de stemming faciliteerde) vind je onderaan de pagina.

Een paar opmerkingen bij de stemming. Voorafgaand aan de stemming hadden zich al circa 110 mensen in ons cao-panel geregistreerd. Daarvan hebben er ongeveer 45 gestemd. Die lage respons vinden we erg jammer, want het doel van registratie is juist te kunnen stemmen over de cao. Daarnaast heeft FNV een harde campagne gevoerd om tegen te stemmen.

Onwaarheden van FNV

FNV ried aan tegen te stemmen vanwege het ‘onderscheid in arbeidsvoorwaarden’, omdat nieuwe medewerkers niet de compensatie krijgen voor de gehalveerde zondagstoeslag en zittende medewerkers wel, ‘en de FNV zou zoiets niet doen’. Dat is feitelijk onjuist. FNV is kort geleden akkoord gegaan met cao’s (bijvoorbeeld de cao Schoenen) waarin op precies dezelfde manier de (avond)toeslag is gehalveerd. Ook hebben verschillende bonden, waaronder de FNV, de afgelopen jaren in vrijwel alle sectoren meegewerkt aan VUT-regelingen etc waarin alleen oude medewerkers nog rechten hadden en nieuwe niet. Dat geeft een veel groter onderscheid arbeidsvoorwaarden, want de nieuwe medewerkers mochten nog wel jarenlang VUT-premie betalen voor de VUT van hun oudere collega’s. Over onderscheid in arbeidsvoorwaarden gesproken!

En bedenk ook dat als er (langere tijd) geen cao is, nieuwe medewerkers op den duur gewoon (kunnen) worden aangenomen zonder toeslagen (in andere sectoren gebeurt dat al). En als het aan FNV ligt, komt er geen nieuwe cao, want zij zijn gewoon weggelopen van de cao-tafel. Van de ongeveer 65 stemmen die zich tijdens de stemming hebben aangemeld zullen er ook zeker verschillende zijn die aan de FNV-oproep gehoor hebben gegeven. Daar is niks mis mee, in ons draagvlakmodel mogen ook zij meestemmen. Het is echter wel van belang dat ze het eerlijke verhaal horen.

Hoe verder

We gaan nu verschillende acties ondernemen.

  1. We gaan zorgvuldig bekijken welke redenen de tegenstemmers hebben aangegeven. Uit een eerste scan van die redenen zien we enkele serieuze bedenkingen, maar ook veel misverstanden zoals boven. Met zulke argumenten kunnen we dus niets, maar gelukkig zitten er ook redenen bij waar we wel iets mee kunnen.
  2. We gaan opnieuw in overleg met Tuinbranche Nederland om te zien of we oplossingen kunnen bedenken voor deze impasse.
  3. We gaan aan de slag om het draagvlak groter te maken en nog meer medewerkers te interesseren voor ons cao-panel, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen stemmen over de inhoud van de cao. Stuur dus deze mail door aan je collega, en word lid als je AVV wilt steunen om te komen tot een goede en werkbare cao.
01 maart 2016