Kunsteducatie

Lees hier de brief die AVV schreef aan het CKE in Eindhoven over de belangenverstrengeling bij leden van de Raad van Toezicht (11 december 2015).

Geachte leden van de Raad van Toezicht, recent bereiken ons verscheidene klachten van onze leden en van andere werknemers van het CKE inzake uw optreden in de afgelopen maanden.

De situatie: Er was sprake van een dreigende halvering van de gemeentelijke subsidie aan CKE, van € 4 mln tot € 2 mln. Directeur Janssen heeft bij de gemeente gelobbied voor het behoud van de oorspronkelijke subsidie en naar het zich laat aanzien, is deze lobby zeer onlangs met succes beloond. Janssen is op 11 november jl. door u geschorst en kort daarna, op 19 november, ontheven uit zijn functie van ... lees verder

01 december 2016