Kunsteducatie

Platform- en ledendag & ALV206

Zit je bij de pakken neer of kom je in ACTIE?

Werk je in de kunsteducatie in loondienst, als freelancer of zzp’er? Alternatief Voor Vakbond (AVV) organiseert op vrijdag 10 juni een platform- & ledendag in com­binatie met een algemene ledenvergadering 2016. Ook niet-leden zijn van harte welkom!

In de kunsteducatie is de laatste jaren veel rumoer. Zware bezuinigingen met als gevolg rigoureuze reorganisaties. Docenten worden ontslagen, gedwongen of vrijwillig zzp’er of leveren voorberei-dingstijd in om hetzelfde werk voor minder salaris uit te voeren. Per 1 juli 2015 de Wet Werk en Zekerheid en per 1 mei 2016 de afschaffing van de VAR met de Wet deregulering beoordeling arbeids­relaties.
Er zijn veel ontwikkelingen, nieuwe initiatieven, veranderingen. Kunstencentra maken plaats voor docentencollectieven of richten zich op nieuwe markten: welzijn, cultureel erfgoed, kinderopvang, of gaan nieuwe samen­werkings­ver­banden aan met een poppodium of biblio­theek.

Hoe ziet jouw toekomst eruit? Wat is belangrijk voor jou?

Deze middag zijn er twee topadvocaten - specialisten die veel van de sector kunst­educatie afweten - aanwezig om kosteloos jouw vragen te beantwoorden. Advocaat Coby van den Berg van Spui­straat 10 Advocaten gaat in op zzp-vraagstukken. Loop jij tegen problemen aan met je modelovereenkomsten? Hoe kan je het beste je verzekeringen en pensioen regelen?

Advocaat Steven Jellinghaus van De Voort Advocaten beantwoordt vragen over de OR. Welke rechten heeft de OR? Wat doe je als je werkgever deze rechten niet respecteert?

Zit jij in de clinch met je werkgever over een modelovereenkomst of een advies­aanvraag? Voor beide workshops geldt dat je vooraf informatie kunt aanleveren, zodat de advocaten zich in jouw situatie kunnen verdiepen, maar het is zeker niet verplicht. Natuurlijk wordt je input vertrouwelijk behandeld. Kom grijp je kans en doe mee aan een van deze zinvolle workshops!

In de algemene ledenvergadering gaat AVV een beginselprogramma vaststellen. Daarin wil AVV duidelijk maken aan de buitenwereld waar AVV voor staat. Hierover kun je meepraten als je lid bent van AVV. Het concept is op te vragen via de website bij het aanmeldings­formulier.

HIER kun je de uitnodiging bekijken. Om mee te doen, moet je je aanmelden. Dat kan door HIER het aanmeldings-formulier in te vullen. Ken je collega’s waarvoor deze onder­werpen ook interessant zijn, maak hen dan attent op dit bericht.

22 december 2017