Fashion; Sport & Lifestyle

Per 1 januari 2017 krijgen medewerkers in de sector Fashion, Sport & Lifestyle een loonsverhoging van 0,94%. In de cao Fashion Sport & Lifestyle heeft AVV afgesproken dat de lonen binnen de loontabellen ten minste vier keer meestijgen met de verhoging van het Wettelijk Minimum Loon (WML). De verwachting was dat dit minimaal 0,4% per keer zou zijn. Per 1 juli 2016 kregen bijna alle medewerkers in de sector een loonsverhoging van 0,83%. Uitzondering hierop zijn de medewerkers die loon ontvangen dat buiten de loontabellen valt en dus hoger is. Alleen voor hen heeft AVV 0,5% loonsverhoging geregeld. Deze gaat in per december 2016.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat het WML per 1 januari 2017 stijgt met 0,94%. Dit betekent dat de minimale loonsverhoging voor de duur van de cao gestegen is van 2,04% naar 2,57%.

Kijk HIER voor meer informatie over jouw cao.

Kijk HIER voor meer informatie over het Wettelijk Minimum Loon.

 

 

11 november 2016