Tuincentra

Hieronder de belangrijkste afspraken van het onderhandelaarsresultaat.

Hoofdlijnen integratie

De cao Tuincentra wordt ondergebracht in de cao Fashion, Sport & Lifestyle en gaat bijna twee jaar lopen, van 1 september 2016 tot en met 30 juni 2018.

Loonsverhoging

Op 1 september 2016 krijgen alle medewerkers in sector Tuinbranche een loonsverhoging van 1%. Daarna krijgen de medewerkers die nog niet het einde van hun loonschaal hebben bereikt op 1 januari 2017 een loonsverhoging van 0,4%. Vervolgens zijn er op 1 juli 2017 én op 1 januari 2018 voor dezelfde medewerkers nog loonsverhogingen gelijk aan de stijging van het Wettelijk Minimum Loon (WML) en in ieder geval minimaal 0,4%. Het WML wordt door de overheid vastgesteld om het stijgen van de prijzen te compenseren. De halfjaarlijkse verhoging van het Wettelijk Minimum Loon varieerde de laatste tien jaar tussen 0,4% en 1,81%.

Eenmalige uitkering

Alle medewerkers krijgen per december 2016 een eenmalige uitkering van 0,5% over het totale loon van 2016 (bruto jaarloon, berekening op dezelfde wijze als het loon waarover je vakantietoeslag wordt berekend). De peildatum is 31 december 2016, dus het kan zijn dat de uitkering pas in januari wordt uitbetaald, afhankelijk van hoe de salarisbetaling is geregeld bij je werkgever.

Toeslagen

Voor de toeslagen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de modernisering van de cao Fashion, Sport en Lifestyle. Dat betekent het volgende.

 1. Zondagtoeslag
  Vanaf 1 september 2016 zal de toeslag voor het werken op zondag van 100% naar 50% gaan. Mensen die nu in dienst zijn, krijgen volledige en structurele compensatie voor deze achteruitgang. Overigens kan een werkgever je volgens de wet alleen op zondag laten werken als je daar zelf mee instemt. De compensatie geldt niet voor oproepkrachten.
 2. Overige toeslagen
  De zaterdagavondtoeslag van 18.00 tot 22.00 uur vervalt en de 100% zaterdagavondtoeslag van 22.00 tot 24.00 uur wordt 50%. Dit is nu gelijk getrokken met de zondagstoeslag van 50%. Ook nu is er weer compensatie geregeld: als medewerkers in het jaar 1 juli 2015 t/m 30 juni 2016 meer dan 20 keer op zaterdagavond hebben gewerkt, wordt de verlaging van de toeslag gecompenseerd in een loonsverhoging. De compensatie geldt niet voor oproepkrachten.
  Verder gaat de toeslag van 50% op doordeweekse avonden gelden van 22.00 tot 24.00 uur in plaats van vanaf 21.00 uur.
  De nachttoeslag (tussen 0:00 uur en 7:00 uur) wordt 50%, behalve voor medewerkers die structureel ’s nachts werken.
  De toeslag op feestdagen blijft 100%.

Ouderendagen

Ook voor de ouderendagen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de cao Fashion, Sport en Lifestyle. 55-plussers krijgen recht op één roostervrije zaterdag per maand. Medewerkers van 50 tot 55 krijgen een extra vrije dag, die van 55-60 twee vrije dagen en die van 60 tot 65 drie.

De loontabel van de module tuincentra

In de module tuincentra komt een eigen loontabel te staan. Dit is gebaseerd op de huidige loontabel van de cao Fashion, Sport en Lifestyle. Het verschil zit hem in de jeugdschalen: die worden met 5% verhoogd. Zodra 22-jarigen recht krijgen op het WML in plaats van het jeugdloon (wetsvoorstel Asscher) en hun loon dus 15% extra verhoogd wordt, vervalt die opslag van 5% voor de 22-jarigen (anders zouden ze 5% meer verdienen dan de 23-jarigen).

Overgang naar de functiegroepen van de cao Fashion, Sport en Lifestyle

Alle medewerkers worden uiterlijk 1 oktober 2016 ingedeeld in een van de functiegroepen van de cao Fashion, Sport en Lifestyle. Hiervoor komen extra functiegroepen die speciaal voor de tuincentra zijn, zoals medewerker horeca en medewerker service-balie. Er komt een Sociale Commissie waar je bezwaar kunt aantekenen als je vindt dat de indeling niet goed is gedaan.

Indeling in de treden van de loontabel van de module tuincentra van de cao fashion, Sport en Lifestyle

Alle medewerkers worden gedurende het jaar 2017 ingedeeld in een trede van de nieuwe loontabel voor de tuincentra van de functiegroep waarin ze ingedeeld worden. Bij de indeling staat in elk geval vast, dat niemand er in loon op achteruit gaat. Er is een salarisgarantie voor vijf jaar: de komende vijf jaar krijgt iedereen tenminste loon dat hij/zij ze gehad zou hebben in de cao tuincentra, waarbij de bedragen in de cao tuincentra verhoogd worden met dezelfde verhogingen als in de cao Fashion, Sport en Lifestyle. Na afloop van de periode van 5 jaar voegt de medewerker in in de nieuwe loontabel waarbij hij tenminste zijn loon op dat moment behoudt.

Bewaking van je eigen grenzen in het werkrooster

Je kunt twee niet-inroosterbare dagen aangeven als je parttimer bent (contract van minder dan 20 uur) en 1 niet-inroosterbare dag als je full-timer bent. Op die dag(en) mag de werkgever je niet inroosteren.

Persoonlijke ontwikkeling, balans werk/privé en duurzame inzetbaarheid

Er komt meer aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en balans werk/privé. Gesprekken tussen werkgever en werknemer over functioneren, ontwikkeling en scholing met concrete afspraken over duurzame inzetbaarheid gericht op verbetering. Elke twee jaar een kosteloze loopbaanscan. Elke vijf jaar een financiële scan om de combinatie werk en privé beter te kunnen invullen.

Stemming

AVV organiseert een stemming. Wil jij ook jouw mening geven over het onderhandelaarsresultaat? Geef je dan gratis op voor het cao-panel via het aanmeldformulier. De stemming is anoniem en staat open tot en met donderdag 25 augustus 2016.

 

26 augustus 2016