Fashion; Sport & Lifestyle

De cao-onderhandelingen in de sector Fashion, Sport & Lifestyle zijn vorige week gestart. AVV en de andere bonden (de Unie en CNV) zijn in gesprek met de werkgeversorganisatie INretail om tot concrete afspraken te komen. Diverse onderwerpen worden uitgebreid besproken, waaronder duurzame inzetbaarheid, veiligheid, en de totstandkoming van een brede Non-Food Retail cao. AVV werkt in dit traject samen met de cao-commissie van Professionals in de Retail.

                                                                                                                                                                                                                de tekst gaat verder onder de afbeelding

De inzet van AVV gaat onder andere over de doorgeschoten flexibiliteit in de sector. Het is voor een werknemer vrijwel onmogelijk om een paar werkweken van vijfendertig procent minder gewerkte uren nog te compenseren. AVV pleit ervoor de bandbreedte van vijfendertig procent terug te brengen naar een maximale bandbreedte van vijfentwintig procent. Een ander voorstel van AVV is het laten vervallen van de wachtdagen bij ziekte en dit te vervangen door en beloningsbeleid bij niet-ziekmelden gedurende een bepaalde periode. Wil je meer weten, lees dan de cao-voorstellen van AVV.

We hopen aanstaande maandag 27 juni 2016 een principeakkoord of onderhandelaarsresultaat te bereiken. Als dat akkoord maandag wordt gesloten, dan zal AVV dezelfde week nog een stemming openen. In deze stemming kunnen alle medewerkers in de sector Fashion, Sport & Lifestyle zich uitspreken wat zij van het gesloten akkoord vinden.

17 juni 2016