AVV: de democratische vakbond

Alle informatie over de nieuwe cao ZKN 2019-2020

Zelfstandige Klinieken

Hier vind je alle informatie over de nieuwe cao ZKN 2019-2020.
Dit zijn de belangrijkste afspraken:

(Bij sommige punten zit een link met meer informatie over de gemaakte afspraak. Je keert terug door gebruik te maken van de knop in je browser.)

 1. Looptijd
  De cao loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.
 2. Loonstijgingen
  Iedereen die onder de cao valt krijgt:
  een loonstijging van 3,5% per 1 juli 2019,
  een eenmalige uitkering van 1,25% (van 12x je feitelijke bruto maandsalaris per september 2019)
  een loonstijging van 3,25% per 1 februari 2020.
 3. Regelmaat in je werk
  Je rooster wordt het uitgangspunt voor je werktijden. Daarvan afwijken kan alleen nog in overleg met jou. Als toch wordt afgeweken van je rooster wordt je gecompenseerd in tijd-voor-tijd. In specifieke gevallen krijg je extra tijd-voor-tijd compensatie.
 4. Opbouw van rechten over alle uren
  Er wordt niet meer uitgegaan van ‘kale uurlonen’, maar alle uren worden ‘volle uren’. Een vol uur is je uurloon inclusief opbouw vakantie-uren, vakantiebijslag, feestdagenverlof, PLB-uren, eindejaarsuitkering en pensioen.
 5. Extra flextoeslag
  Twee maal per jaar worden extra gewerkte uren ten opzichte van je contracturen uitbetaald met een extra flextoeslag van 5% (bovenop je ‘volle uurloon’). Dit komt in de plaats van de overwerkregeling. Bestaande, individuele afspraken over overwerk of flexibel werken die kunnen blijven bestaan.
 6. Stand-by dienst
  Compensatie voor langdurige bereikbaarheidsdienst (langer dan 12 uur) wordt versoberd per 1 juli 2019:
  • Weekend: 12 min. per uur wordt 8 min. per uur met een minimum van 144 minuten.
  • Doordeweeks: 8 min. per uur wordt 4 min. per uur met een minimum van 96 minuten.
  Overige compensatie blijft gelijk. Daarnaast komt er een aparte vergoeding voor telefonische stand-by dienst.
 7. Voordeliger DI-budget kopen
  Het wordt goedkoper om PLB-uren in te ruilen voor DI-budget.
                                                                                                                                                                                                         de tekst gaat verder onder de afbeelding

Meer lezen

20 mei 2019

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel