Helpdesk Zelfstandige klinieken

1. Corona: mijn geboekte vakantiereis gaat niet door, wat nu?

Wanneer je verlofaanvraag eenmaal is goedgekeurd, kun je deze niet meer zomaar wijzigen. Ook als je geboekte reis niet door gaat. Tenzij dit vanwege zwaarwegende redenen niet van jou gevraagd kan worden. In dat geval moet je in overleg gaan met je leidinggevende. Een voorbeeld van een zwaarwegende reden is bijvoorbeeld een afgelaste huwelijksreis. Is er geen zwaarwegende reden, dan kun je nog steeds in gesprek gaan met je leidinggevende, maar dan hoeft hij niet mee te werken aan het terugdraaien van de verlofaanvraag. Maar misschien is je werkgever bereid om met je mee te denken.

2. Corona: vervallen van vakantiedagen

De wettelijke regeling dat wettelijke verlofuren van 2019 na zes maanden per 1 juli 2020 vervallen, blijft gehandhaafd, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld de ondernemingsraad.

3. Corona: ik moet vrije dagen opnemen omdat er geen werk is, mag dat?

Nee, je kunt niet worden verplicht om vrije dagen op te nemen omdat er geen werk is. Er is een speciale regeling gedurende de coronacrisis hoe werkgevers om moeten gaan met plusuren en minuren.

Vanaf 1 maart 2020 tot en met het einde van de coronacrisis (datum nog nader te bepalen) zal bij afgenomen werk geen minuren worden bijgeschreven of gewerkte meeruren worden verrekend. Gedurende de crisis wordt uitgegaan van het gemiddeld aantal uren per week dat is afgesproken in je individuele arbeidsovereenkomst. Werk je flexibel (bijvoorbeeld als oproepkracht) dan wordt uitgegaan van de uren waarop je (wettelijk) recht hebt.

Normaal gesproken vervallen je minuren eenmaal per jaar (per 1 oktober). Er is afgesproken dat de periode voor het wegwerken van minuren langer wordt, namelijk tot 1 april 2021.

Normaal gesproken geldt voor meeruren dat deze twee keer per jaar worden uitbetaald met een extra toeslag van 5%. Dit zou per 1 april gaan gebeuren, maar dit is uitgesteld tot 1 oktober 2020. De meeruren van 29 februari 2020 blijven dus staan tot na de crisisperiode. Als er per 1 oktober 2020 nog meeruren zijn, dan worden deze uitbetaald met de toeslag van 5%.

Let op: ben je oproepkracht en heb je de afgelopen drie maanden meer gewerkt dan de uren in je contract, dan geldt het gemiddelde van de afgelopen drie maanden als je contracturen. Ben je korter dan 6 maanden werkzaam als oproepkracht, dan kan de situatie anders zijn. Neem contact op met AVV om jouw specifieke situatie te bespreken.

 

27 maart 2020