AVV: de democratische vakbond

Corona en je werk: werktijden & sluiting kliniek

1. Corona: de kliniek is dicht, moet ik dan toch komen werken?

Je werkgever mag je, binnen de grenzen van wat redelijk is, inzetten voor ander werk. Denk bijvoorbeeld aan administratie, extra projecten of opruimen van de kliniek. Daarnaast kan je worden gevraagd op een andere locatie te werken. Ook hiervoor geldt dat dit wel binnen de grens van het redelijke moet blijven.

Bij al deze zaken is je privé-situatie mede van belang. Dit betekent dat voor de één het geen probleem hoeft te zijn om op een andere locatie te werken, terwijl dit voor een ander onredelijk kan zijn en te veel gevraagd. Als je werkgever te veel van je vraagt, geef dit dan aan en ga in overleg. Bij vragen over je situatie kun je contact opnemen met AVV.

2. Corona: roosters en wijziging werktijden

In deze uitzonderlijke tijd zal van zowel werkgevers als werknemers veel flexibiliteit worden gevraagd. Dit kan betekenen dat werkroosters en werktijden worden aangepast om deze uitzonderlijke situatie het hoofd te bieden. Voor het aanpassen van werktijden is overleg en instemming nodig van de OR (als die er is) of de personeelsvertegenwoordiging.

3. Corona: mijn werkgever wil dat ik in de kliniek werk tijdens de coronacrisis. Mag dat?

De afspraken uit je arbeidscontract blijven gewoon geldig. Je werkgever kan je dus vragen naar je werk te komen. Je werkgever moet zorgdragen voor jouw gezondheid en veiligheid op het werk. Als je werkgever niet kan voldoen aan de aanbevelingen vanuit de overheid (1,5 meter afstand houden, geen handen schudden e.d.) dan kan je veiligheid niet worden gegarandeerd.

Thuisblijven mag alleen bij een gegronde reden. Blijf niet zonder toestemming van je werkgever thuis, want dat kan worden gezien als werkweigering. Je krijgt dan geen loon meer betaald. Ga in overleg met je werkgever om tot een goede oplossing te komen.  Wil je weten of thuisblijven in jouw specifieke situatie gerechtvaardigd is, neem dan contact op met AVV.

4. Corona: mijn werkomstandigheden zijn niet volgens de maatregelen van het RIVM. Wat nu?

Meldt dit direct bij je werkgever. Je werkgever kan dan aanvullende maatregelen nemen. Je werkgever moet zorgdragen voor jouw gezondheid en veiligheid op het werk. Als je werkgever niets doet met je melding, geef het dan door aan de ondernemingsraad, als die er is. Je kunt ook een melding doen bij AVV.

5. Corona: mogen de werktijden in mijn kliniek zomaar aangepast worden?

De overheid heeft werkgevers gevraagd om mensen thuis te laten werken of de werktijden van medewerkers te spreiden. Je werkgever heeft hierover overleg met de ondernemingsraad, als die er is. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht.

 

27 maart 2020

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel