helpdesk bloemendetailhandel

  1. Corona: mijn werkgever wil dat ik in de winkel werk tijdens de coronacrisis. Mag dat?

De afspraken uit je arbeidscontract blijven gewoon geldig. Je werkgever kan je dus vragen naar je werk te komen. Je werkgever moet zorgdragen voor jouw gezondheid en veiligheid op het werk. Als je werkgever niet kan voldoen aan de aanbevelingen vanuit de overheid (1,5 meter afstand houden, geen handen schudden e.d.) dan kan je veiligheid niet worden gegarandeerd.

Thuisblijven mag alleen bij een gegronde reden. Blijf niet zonder toestemming van je werkgever thuis, want dat kan worden gezien als werkweigering. Je krijgt dan geen loon meer betaald. Ga in overleg met je werkgever om tot een goede oplossing te komen.  Wil je weten of thuisblijven in jouw specifieke situatie gerechtvaardigd is, neem dan contact op met AVV.

  1. Corona: ik ben oproepkracht en al 8 maanden in dienst. Wat als ik niet meer wordt opgeroepen?

Werkgevers die nu weinig werk hebben zullen als eerste de mensen met een nul-urencontract of oproepkrachten niet meer vragen om te werken. Het nieuwe pakket steunmaatregelen geldt ook voor oproepkrachten. Waarschijnlijk kun je worden doorbetaald als je werkgever een beroep doet op de noodmaatregelen.

Als je in de drie maanden hiervoor hebt gewerkt moet je het gemiddelde van de uren dat je hebt gewerkt optellen en delen door drie. Dat ziet de wetgever dan als je gemiddelde werktijd.

Bijvoorbeeld: je hebt in december 40 uur gewerkt, in januari 20 uur, in februari 30 uur en in maart, totdat de winkel op 15 maart sloot 10 uur. Je rekent het gemiddelde van de hele maanden uit. Dat is 30 uur. In dit voorbeeld krijg je voor 30 uur betaald. In het nieuwe pakket noodmaatregelen kan je werkgever ook voor een oproepkracht een tegemoetkoming in de loonkosten vragen. Dat was vroeger niet zo.

Let op: ben je korter dan 6 maanden werkzaam als oproepkracht, dan kan de situatie anders zijn. Neem contact op met AVV om jouw specifieke situatie te bespreken.

  1. Corona: mijn werkgever wil mij minder inplannen. Mag dat?

Als er (veel) minder klanten/bezoekers in de winkel komen, dan is er minder werk. Maar je werkgever kan een beroep doen op een noodmaatregel waardoor je gewoon kan worden doorbetaald. Jij krijgt dus de uren toegekend waarvoor je een contract hebt.

Let op: ben je oproepkracht en heb je de afgelopen drie maanden meer gewerkt dan de uren in je contract, dan geldt het gemiddelde van de afgelopen drie maanden als je contracturen. Ben je korter dan 6 maanden werkzaam als oproepkracht, dan kan de situatie anders zijn. Neem contact op met AVV om jouw specifieke situatie te bespreken.

  1. Corona: mogen de werktijden in mijn bedrijf zomaar aangepast worden?

De overheid heeft werkgevers gevraagd om mensen thuis te laten werken of de werktijden van medewerkers te spreiden.

  1. Corona: door de schoolsluiting kan ik niet naar mijn werk en thuiswerken is niet mogelijk.

In deze situatie is het voor iedereen een beetje schipperen. Het regelen van oppas voor je kinderen blijft jouw verantwoordelijkheid, maar het gaat hier om een bijzondere situatie. Ga in overleg met je werkgever over de mogelijkheden. Lukt het niet, laat het ons weten.

  1. Corona: de winkel is dicht en ik moet nu min-uren schrijven, mag dat wel?

Zowel voor jou als voor je werkgever is het nu niet handig om min-uren te schrijven. Voor jou is het niet handig, omdat je zo’n berg aan min-uren zeer waarschijnlijk niet kunt wegwerken in de periode na de coronacrisis. Binnen de jaarurensystematiek moet rekening worden gehouden met wat redelijk is. Zo’n groot saldo aan min-uren is niet meer redelijk. Voor je werkgever is het niet handig, omdat aan het eind van het jaar je min-uren vervallen, volgens de cao. Je werkgever snijdt zichzelf daardoor alleen maar in de vingers. Het is zeer waarschijnlijk dat je nog veel min-uren hebt staan aan het eind van het jaar die dan gaan vervallen.

Een oplossing is om gedurende de crisisperiode af te spreken dat je nu de uren krijgt toegekend waarvoor je een contract hebt. Je werkgever krijgt hier een tegemoetkoming voor als hij een beroep doet op de noodmaatregelen. Let op: ben je oproepkracht en heb je de afgelopen drie maanden meer gewerkt dan de uren in je contract, dan geldt het gemiddelde van de afgelopen drie maanden als je contracturen. Je werkgever kan een beroep doen op noodmaatregelen, daarom is het niet nodig dat je nu min-uren schrijft.

  1. Corona: de winkel is dicht, moet ik dan toch komen werken?

Je werkgever mag je, binnen de grenzen van wat redelijk is, inzetten voor ander werk. Denk bijvoorbeeld aan webcare, logistieke klussen of opruimen van de winkel. Daarnaast kan je worden gevraagd op een andere locatie te werken. Ook hiervoor geldt dat dit wel binnen de grens van het redelijke moet blijven.

Bij al deze zaken is je privé-situatie mede van belang. Dit betekent dat voor de één het geen probleem hoeft te zijn om op een andere locatie te werken, terwijl dit voor een ander onredelijk kan zijn en te veel gevraagd. Als je werkgever te veel van je vraagt, geef dit dan aan en ga in overleg. Bij vragen over je situatie kun je contact opnemen met AVV.

  1. Corona: werkroosters en wijziging werktijden

In deze uitzonderlijke tijd zal van zowel werkgevers als werknemers veel flexibiliteit worden gevraagd. Dit kan betekenen dat werkroosters en werktijden worden aangepast om deze uitzonderlijke situatie het hoofd te bieden.

 

30 maart 2020