AVV: de democratische vakbond

Onnodig, oneerlijk, onuitvoerbaar: reparatie derde ww jaar

AVV zal niet meedoen met de reparatie van het derde jaar ww, die wordt uitgevoerd door de Stichting Paww. Wij vinden de regeling onnodig, oneerlijk en onuitvoerbaar.

Vanaf dit jaar is er een nieuw monstertje in de polder: de private aanvulling ww, afgekort PAWW. Het monstertje is ontstaan na het sociaal akkoord van 2013, waarin vakbonden en werkgeversverenigingen mochten afspreken om de verkorting van de ww duur te repareren.  Iedere werknemer die er onder valt gaat er premie voor betalen. Werkgevers betalen niets, maar houden die premie in op het brutoloon van de werknemers.

                                                                                                                                                                                                        de tekst gaat verder onder de afbeelding

De regeling is onnodig. Werknemers hebben veel meer aan een loonsverhoging, of een investering  permanente scholing. Zeker in de economie van nu, met veel arbeidskrapte, tekorten aan bepaalde kennis en vaardigheden is het redelijk absurd dat er zoveel wordt opgetuigd en betaald voor langdurige werkeloosheid. Er viel in 2013 nog iets te zeggen voor dat derde jaar ww, de werkeloosheid was hoog en voor oudere werkelozen was het heel moeilijk om werk te vinden. Maar ook toen zouden maar heel weinig mensen dat derde jaar ww als een soort zachte landing naar pensioen kunnen gebruiken.

De regeling is oneerlijk. Heel weinig mensen krijgen recht op een derde jaar ww. Alleen die mensen die twintig jaar onafgebroken werknemer zijn geweest. Als je tussendoor even werkeloos bent geweest of als zelfstandige hebt gewerkt verlies je al de opgebouwde rechten. Dat betekent dat slechts een kleine groep dat recht op een derde jaar ww heeft, en een veel grotere groep er wel voor betaalt, maar geen rechten opbouwt. Waarschuwing voor de mensen die wel rechten opbouwen: de stichting PAWW houdt zich het recht voor uitkeringen te verlagen als er onvoldoende vermogen is.

De regeling is onuitvoerbaar. Het is een zeer complexe regeling. De nieuwe private uitvoeringsinstantie is net opgericht. Die gaat werken op basis van cao’s waar mogelijk honderden verschillende sectoren en bedrijven elk afzonderlijk moeten besluiten of ze wel of niet meedoen. Dat geeft veel meer administratie die bovendien nog vergroot wordt doordat deze private uitvoering moet aansluiten op de eerste twee jaar ww die door UWV wordt uitgevoerd. Heel veel risico’s dus op grote fouten in de uitvoering. Vermoedelijk gaat een groot deel van de premie op aan de kosten van de uitvoering van deze reparatie.

Dat er geen toezicht op deze stichting wordt gehouden door bijvoorbeeld De Nederlandse Bank is zorgelijk, en ook dat er geen onafhankelijke deskundigen in het bestuur zitten. Oorspronkelijk was dat wel de bedoeling, maar nu zitten alleen de werkgevers en vakbonden in het bestuur die over de uitvoering van hun eigen regel gaan. Daar hebben we in het verleden geen goede ervaringen mee gehad.

Lees hier de tien redenen waarom AVV niet meedoet met de reparatie via de Stichting PAWW 

Meer informatie? Mail naar Martin Pikaart of bel het algemene nummer 070 44 42 140 en vraag naar Martin Pikaart.

10 januari 2018

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel