AVV: de democratische vakbond

Faillisement Coolcat


Maandag 18 maart werd bekend dat Coolcat zelf het faillissement heeft aangevraagd. Waarschijnlijk zal 19 maart het faillissement door de rechter worden uitgesproken.

De curator, dit is een advocaat die door de rechtbank is aangesteld om het faillissement in goede banen te leiden, zal proberen zoveel mogelijk winkels nog te verkopen. Als dit lukt, kan Coolcat een doorstart maken. De curator bepaalt wat er met het bedrijf gaat gebeuren. Het kan zijn dat sommige winkels direct sluiten, maar het kan ook zijn dat bepaalde of alle winkels voorlopig door moeten blijven draaien. Een lopende winkel is aantrekkelijker voor een mogelijke koper en maakt de kans op een doorstart groter.

Het is zeer waarschijnlijk dat de curator alle arbeidscontracten zal opzeggen met een opzegtermijn van zes weken. Werknemers krijgen dan nog zes weken salaris uitbetaald. Het kan zijn dat deze betaling even op zich laat wachten, omdat het UWV de betalingsverplichting over neemt. Omdat er sprake is van een faillissement is er geen recht op een transitievergoeding voor werknemers.

Waarschijnlijk zullen er snel personeelsbijeenkomsten worden georganiseerd. Wanneer wij hier meer over weten, zullen we dit bekend maken via de website. Iedereen bij Coolcat, veel sterkte. 

19 maart 2019

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel