AVV heeft het pensioenakkoord grondig bestudeerd, we zijn voornamelijk positief over de voornemens uit het akkoord.

De afschaffing van de doorsneepremie, een ander soort pensioencontract, minder snelle stijging van de AOW-leeftijd en een publieke verzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers wijzen wat ons betreft op de goede richting.

Toch zijn er wel wat kritische kanttekeningen te plaatsen. Er wordt bijvoorbeeld de optie opengelaten om voor een heel ingewikkeld pensioencontract te kiezen. Wij vrezen dat dat slecht zal uitpakken voor mensen jonger dan 55 in de pensioenfondsen die daar voor kiezen. In het uitgebreide artikel over het akkoord kan je meer lezen over waarom we een aantal zaken goed vinden, en kritisch zijn over andere onderdelen.

Maar, dit zijn tot nog toe voornemens van de grootste vakbonden, werkgeversorganisaties en de regering. Het succes van het akkoord staat of valt bij de uitwerking in wetgeving. AVV is graag betrokken bij de uitwerking. Wij vertegenwoordigen graag de generaties die een eerlijk, duurzaam en houdbaar pensioenstelsel willen, en de zzp’ers die het met ons eens zijn dat er een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering moet komen voor alle zzp’ers.

Martin Pikaart
11 juni 2019