De afgelopen maanden hebben wij, vakbond AVV en medewerkers van verschillende Kringloopbedrijven in het MZ-Platform besproken wat er in de nieuwe cao voor de Kringloopbedrijven moet staan. We geven je met deze mail een update en een vooraankondiging voor een stemming. 

Voor de zomervakantie is door de vakbonden en de werkgeversvereniging besloten dat invaren in de Retail non-food cao toch niet paste bij de kringloopbedrijven. Het werk in een kringloopbedrijf verschilt te veel met dat in gewone winkels. Dat komt omdat in kringloopbedrijven veel met doelgroepers en vrijwilligers wordt gewerkt, en omdat de missie van kringloopbedrijven sociaal en circulair is. 

Toch eigen cao
Besloten is toen om tot een aparte cao te komen, waarbij BKN wel aansluit bij de grotere werkgeversorganisatie INretail, omdat dat allerlei schaalvoordelen oplevert. De nieuwe cao lijkt dan wel op de cao Retail non-food, maar moet op de punten die speciaal zijn voor het karakter en de werkwijze van de Kringloopbedrijven worden aangepast. 

Plussen en minnen
Donderdag 12 september was er een bijeenkomst tussen AVV en de andere bonden (CNV, De Unie en RMU) en werkgevers BKN en INretail. Daar hoopten wij veel van de voorstellen die wij met het MZ-platform hebben gedaan in terug te zien. Dat is nog niet helemaal gelukt. Wel gelukt: een eigen salarisgebouw, up-to-date functieomschrijvingen, de seniorenregeling (80% werken, 85% betaald krijgen 100% pensioenopbouw), een eigen opleidingspotje en nog wat punten. 

We zijn nog niet tevreden over een aantal andere onderwerpen die belangrijk zijn voor medewerkers. Uiteraard is een onderhandeling een kwestie van geven en nemen, plussen en minnen, maar wij denken dat we nog niet klaar zijn. We gaan proberen meer van onze wensen binnen te krijgen.

Binnenkort stemming voor alle medewerkers
Op een gegeven moment wordt er wel een klap op een voorlopig akkoord gegeven (het onderhandelaarsakkoord) en leggen wij dat aan alle medewerkers bij de Kringloop voor. Dan kunnen alle medewerkers aangeven of ze het goed of niet goed genoeg. Als alles een beetje snel verloopt, kan die stemming al over een paar weken zijn. Wanneer je bij een kringloopwinkel werkt en je nog niet ingeschreven hebt, kan dat hier. Vermeld dan bij sector 'Kringloopbedrijven' en bij werkgever in welke winkel je werkt. 

17 september 2019