Medewerkers van de kringloopwinkels aangesloten bij BKN hebben in grote meerderheid tegen het eindbod van de werkgevers gestemd.

67% van de medewerkers stemden tegen, 24% stemden voor en 9% stemde blanco, waarmee ze aangeven dat ze zich neerleggen bij de wens van de meerderheid. Vakbond AVV laat iedere werknemer stemmen, niet alleen vakbondsleden. Vanwege deze uitslag zal AVV haar handtekening niet zetten. 

Karakter kringloopwinkel
De redenen waarom medewerkers tegenstemmen zijn bijvoorbeeld het verlies van het recht op drie weken achter elkaar vakantie, dat kan volgens het eindbod alleen in overleg met de werkgever. Ook de wachtdag bij ziekte die zou vervallen vinden kringloopmedewerkers niet goed. Veel mensen vinden deze cao nog niet passen bij de aard van het werk in kringloopwinkels, je werkt met kwetsbare mensen, er zit ook een zorgcomponent in de werkzaamheden, er moeten veel vrijwilligers worden aangestuurd. 

Je kunt in deze rapportage precies lezen wat mensen gestemd hebben en de redenen die ze aangeven voor hun tegenstem. Ook lees de suggesties die mensen hebben gedaan voor verbetering van een eventuele nieuwe cao. 

Open voor verbeteringen
Wij hebben tegen de werkgevers gezegd dat het eindbod niet voldoende was, en hadden al verwacht dat de werknemers niet tereden zouden zijn. Het vervolg is nog niet duidelijk. Wij zijn bereid om opnieuw te onderhandelen om te proberen tot een cao te komen waar werknemers wel blij mee zijn. 

01 november 2019