AVV: de democratische vakbond

AVV cao-partner Consumentenbond, Curium Pharma en Waterbedrijven

Door de inzet van enthousiaste medewerkers is AVV nu ook een cao-partij bij ConsumentenbondCurium Pharma en de sector voor drinkwaterbedrijven.

Medewerkers bij deze organisaties riepen de hulp van AVV in vorig jaar. Zij wilden meer invloed op het bepalen van hun arbeidsvoorwaarden. Ook vonden de medewerkers het draagvlakmodel van AVV aantrekkelijk. Met het draagvlakmodel vraagt AVV iedereen om te stemmen, niet alleen leden van een vakbond. In organisaties waar weinig mensen lid zijn van een vakbond past dat model beter.

De werknemers en werkgevers zijn enthousiast over ons model en daarom zit AVV vanaf nu namens álle medewerkers aan deze nieuwe cao-tafels.

07 september 2020

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel