AVV: de democratische vakbond

Medewerkers Miss Etam winnen ook tweede slag

De Ondernemingsraad (OR) van Miss Etam heeft voor elkaar gekregen dat ze erkend wordt. Hiermee kan de OR bij een verkoop van Miss Etam zich blijven bemoeien met de onderneming. Daarvoor heeft de OR acute loonbetaling afgedwongen bij de nieuwe eigenaar, die de salarissen niet had uitbetaald.

De Ondernemingsraad van Miss Etam trekt de rechtszaak tegen de nieuwe eigenaar Martijn Rozenboom, de ‘bedrijvendokter’ in. Rozenboom had op 22 september het failliete FNG NL, waaronder Miss Etam viel, gekocht om een doorstart te maken. De businessplannen, die er vóór het faillissement al lagen en die de continuïteit en groei van de onderneming zouden realiseren, zou hij laten uitvoeren onder leiding van een vier hoofdige directie. Sinds de koop zijn echter veel winkels gesloten, is de webshop uit de lucht gehaald, zijn er twee merken doorverkocht, is een deel van de directie niet meer aanspreekbaar en moesten de medewerkers een actie starten om hun salaris te krijgen.

Erkenning OR
Donderdag 15 oktober is de Ondernemingsraad naar de rechter gestapt.  De eis was allereerst om erkend te worden als Ondernemingsraad met terugwerkende kracht tot de datum van overname door Rozenboom. Rozenboom komt tegemoet aan deze eis. Hiermee is het belangrijkste punt ingewilligd en kan de Ondernemingsraad zich ook formeel bemoeien met de gang van zaken in de onderneming, maar vooral ook met de toekomst ervan. Hierdoor kan de Ondernemingsraad direct de belangen van de medewerkers behartigen. De Ondernemingsraad en AVV hebben daarmee in goede samenwerking een tweede slag gewonnen voor de medewerkers, nadat eerder al acute loonbetaling was afgedwongen via de dreiging met een faillissementsaanvraag.

Zekere voor onzekere
Martin Pikaart, voorzitter AVV: ‘Wij houden er rekening mee dat Rozenboom bezig is met een verdere doorverkoop van Miss Etam en Steps op korte termijn. Daarom nemen wij het zekere voor het onzekere met een snelle erkenning van de positie van de Ondernemingsraad in plaats van een gerechtelijke procedure met mogelijk te late of negatieve uitkomst.’ 

Onduidelijkheden ophelderen
Er blijven veel onduidelijkheden bestaan over de verkoop van de failliete boedel. Zo had de curator in zijn adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad gesteld dat het vierkoppige management team samen de Raad van Bestuur zou vormen en samen de onderneming zou aansturen. Rozenboom zegt niet op de hoogte te zijn geweest van deze adviesaanvraag en ontkent ten stelligste dat deze vier betrokken zouden blijven bij de onderneming. Dit roept vragen op over de gang van zaken bij de verkoop door de curator. Ook de stelling van de curator dat Rozenboom de intentie heeft om zowel de fysieke winkels, de webwinkels als het hoofdkantoor te continueren lijken niet in overeenstemming met de realiteit.

Om helderheid te krijgen over de gang van zaken hebben AVV en de Ondernemingsraad aan de Rechter-Commissaris gevraagd de curator te dwingen de koopovereenkomst en het biedingenproces openbaar te maken.

Martin Pikaart
21 oktober 2020

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel