AVV: de democratische vakbond

Leidt duurder maken van flex tot meer evenwicht?

Is er eindelijk eens goed nieuws over flexwerk? Leidt de Wet Arbeidsmarkt in Balans tot minder flexcontracten? Als dat zo is hangen we bij AVV de vlag uit.

Onderzoek wijst uit dat er de laatste twee jaar een dalend aantal flexcontracten en een licht stijgend aantal vaste contracten. TNO-onderzoeker Sarike Verbiest en Patricia Honcoop van de Algemene Bond Uitzendondernemingen schreven daarover in economenmagazine ESB. Ze suggereren dat deze hoopvolle trends verband houden met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Vlag uit
Als dat werkelijk zo is hangen we bij AVV een vlaggetje uit. De wet WAB bevat immers voorstellen uit het Sociaal Akkoord dat wij in 2017 samen met ondernemersvereniging ONL sloten. Een belangrijk onderdeel van dat akkoord was het duurder maken van flexwerk. De onderzoekers denken dat de daling van het aantal flexwerkers daarmee te maken kan hebben.

Niet te vroeg juichen
We gaan niet te vroeg juichen. Door de coronamaatregelen hebben veel flexwerkers hun baan verloren in de horeca, retail, persoonlijke verzorging zoals kappers en evenementensector. Als de daling van flex komt doordat ze allemaal werkloos zijn schieten we niet zo veel op met het eerlijker maken van de arbeidsmarkt.

We zijn in ieder geval blij dat de wet WAB niet tot meer flexwerk heeft geleid. Dat is wel eens anders geweest met eerdere pogingen om flexwerk terug te dringen.

25 januari 2021

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel