AVV: de democratische vakbond

Min-uren en (on)redelijke werkgevers in coronatijd

Sommige werkgevers willen van twee walletjes eten: en corona-noodsteun krijgen en werknemers 'gratis' laten werken. Dat is niet terecht. AVV helpt om je recht te halen, ook als je geen lid bent.

In de cao Retail non-food staat een regeling over flexibel werken (min-max uren). Deze regeling maakt flexibel roosteren mogelijk, als dit met een werknemer is afgesproken. In weken dat er veel werk is, werkt een werknemer meer uren. Die kunnen worden opgespaard voor geld, of worden gecompenseerd in weken dat het minder druk is (tijd-voor-tijd). Veel cao's kennen een regeling over flexibel werken, denk aan de zorg, de horeca, supermarkten en non-food winkels.

Winkels in lockdown
De coronacrisis verandert de opbouw van minuren of meeruren niet. Nu veel winkels gesloten zijn werken veel winkelmedewerkers niet, of minder uren dan normaal, terwijl de werkgever wel het salaris doorbetaalt. Als een werkgever een beroep doet op de NOW-regeling, ontvangt hij of zij compensatie vanuit de overheid voor een groot deel van de loonkosten.

Geen zomervakantie?
AVV vindt het niet terecht dat minuren die zijn ontstaan door de winkelsluiting en waarvoor de werkgever NOW-subsidie ontvangt later ‘gratis’ weer zouden moeten worden ingehaald. Dat zou namelijk kunnen betekenen dat winkelmedewerkers niet op vakantie kunnen in de mei- of zomervakantie. De werkgever krijgt subsidie voor een deel van de loonkosten, óók voor de minuren. Als al die uren moeten worden ingehaald, dan krijgt de werkgever een dubbel financieel voordeel en dat kan niet de bedoeling zijn van de subsidie. Gelukkig zijn er ook werkgevers die géén minuren laten opbouwen bij medewerkers.

Oude regeling, ongekende crisis
De regeling rond flexibel werken is jaren geleden door vakbonden en werkgevers bedacht als goede manier om rekening te houden met pieken en dalen in het werk, maar er is nooit rekening gehouden met een uitzonderlijke situatie als een lockdown. AVV vindt dat werkgevers , werknemers niet zomaar mag verplichten alle minuren die werknemers hebben opgebouwd en waarvoor de werkgever NOW-steun ontvangt, later in te halen, ook al staat deze regeling al meer dan 20 jaar in de cao. Iedereen moet rekening houden met elkaar in deze uitzonderlijke tijd, en als de overheid helpt, dan moeten werkgevers die hulp doorvertalen naar hun medewerkers. Het beste is als werkgever en werknemer hierover in overleg treden.

Hulp bij onredelijke werkgevers
Heb je zelf te maken met een werkgever die je al je min-uren later wil laten inhalen? Mail ons dan op info@avv.nu en laat ons je helpen. Je hoeft geen lid te zijn van AVV om hulp te krijgen.

07 maart 2021

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel