AVV: de democratische vakbond

Vertrouwenscrisis in politiek en polder

Een joekel van een vertrouwenscrisis giert over politiek Den Haag. Een flink deel van de Kamer vertrouwt de regering niet meer in haar intenties, in de manier waarop ze werkt en hoe ze zegt problemen op te lossen.

Rechtsstaat voor iedereen
De druppel die de emmer deed overlopen waren de vier woorden ‘positie Omtzigt, functie elders’. Het had er de schijn van dat een van de beste, meest kritische Kamerleden weggepromoveerd moest worden. Terwijl Pieter Omtzigt met zijn fundamentele kritiek op de regering doet waarvoor hij is gekozen: de rechtsstaat voor iedereen bewaken. Je zou zeggen, laat die man vooral zijn werk doen, daar worden we met zijn allen beter van.

Polder van iedereen?
Martin Pikaart heeft op persoonlijke titel een boek geschreven met fundamentele kritiek op de polder: ‘Het Polderkartel - Hoe een handvol bonden en werkgevers de toekomst van alle Nederlandse werknemers bepaalt’. De polder zoals die nu functioneert kan de enorme kloof in zekerheden tussen vast en flex niet aanpakken en is niet in staat om het pensioenstelsel te verbeteren. De polder is vooral bezig met het bestendigen van machtsverhoudingen en geldstromen, het eigen hachje, en veel minder of soms niet met de belangen van werkenden. Martin laat met verschillende voorbeelden, bijvoorbeeld over de totstandkoming van de flexwet, het pensioenakkoord en de verdeling van geld uit sociale fondsen zien hoe dat gaat.

Tot nog toe heeft niemand het gewaagd zijn analyse en conclusies te betwisten. Martin doet dan ook altijd gedegen onderzoek en schrijft pas wat op als er hoor en wederhoor is gepleegd. Dat doen niet alle journalisten.

Overslaande vertrouwenscrisis
De vraag is of andere vakbonden en werkgeversorganisaties bereid zijn om over de kritiek uit Martin’s boek te spreken. De allergrootste vraag is of de polder bereid is om zichzelf te verbeteren, en nieuwe manieren te zoeken om de belangen van werkenden te behartigen. Als de polder niet snel weer gaat doen waar ze voor is en de arbeidsmarkt laat verslonzen en de pensioenen laat verpieteren kan de vertrouwenscrisis ook overslaan op vakbonden en werkgeversorganisaties.  

Lees hier meer:
Telegraaf (zit wel achter betaalmuur)
https://www.bnr.nl/podcast/werkprofessor/10439165/waarom-de-cao-nu-sociaal-en-economisch-schadelijk-is

03 mei 2021

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel