AVV: de democratische vakbond

Reactie op artikel de Groene Amsterdammer

In de Groene Amsterdammer van 25 augustus stond het artikel ‘Het voelt als leven in gevangenschap’ over de moeilijke positie van flexwerkers in Nederland. Een belangrijk onderwerp, het was zelfs één van de redenen voor de oprichting van Alternatief Voor Vakbond in 2005. Een groep jonge ambtenaren was het zat om na elk tijdelijk contract bij het oud vuil te worden gezet. Deze afbraak van flexwerk is door FNV zelf bedacht en overeengekomen in het Flexakkoord in 1995. In dit akkoord werden de flexwerkers voor de bus gegooid ten koste van werknemers met een vast dienstverband (zie bv mijn boek Het polderkartel). Vervolgens heeft FNV keer op keer de uitzend-cao getekend, waarin de wettelijke bescherming van uitzendkrachten werd ondermijnd. Het was voor AVV duidelijk dat bij de traditionele bonden, met name FNV, de rechten van flexwerkers niet veilig zijn.  

Groot was dan ook onze verbazing dat in De Groene Amsterdammer nota bene Bart Plaatje (de tweede man van FNV na de voorzitter Tuur Elzinga) uitgebreid aan het woord werd gelaten over de (nog steeds) bedroevende positie van flexwerkers. Welk zichzelf respecterend journalistiek medium vraagt aan de slager om uitgebreid verslag te doen van de penibele situatie van de kalkoen? Dat is toch een rare zaak? Wij hebben al vaker geklaagd over het feit dat De Groene Amsterdammer niet-onderbouwde diskwalificaties uit en geen wederhoor toepast. Hiervoor zijn wij naar de Raad voor de Journalistiek gestapt en die gaf ons daarin gelijk (zie hier de uitspraak).

In dit artikel wordt er echter nog een schepje bovenop gedaan. Diverse artikelen uit de ABU-cao worden besproken die erg slecht uitpakken voor uitzendkrachten. Bart Plaatje zegt over deze cao (die FNV al sinds 1995 ondertekent): ‘Soms vraag ik me af of we daarin mee moeten gaan. Maar de onderhandelaar zegt dan: als wij niet tekenen, dan tekent de CNV wel, of het Alternatief voor Vakbond. En dan zit je nooit meer aan tafel.’ Met andere woorden: CNV en AVV zijn de reden dat FNV de positie van flexwerkers verslechtert! Eén telefoontje van de journalisten naar AVV was genoeg geweest om te horen dat AVV ten eerste zoiets nooit zou doen vanwege onze historie, en ten tweede dat AVV is opgericht in 2005, terwijl FNV al sinds 1995 de cao ondertekent waardoor deze uitspraak nergens op slaat. Het is opmerkelijk dat Plaatje geen enkel woord ter verdediging heeft voor deze afbraakcao, hij schuift enkel het probleem af naar andere vakbonden. Teleurstellend dat dit soort insinuaties zonder meer worden overgenomen door De Groene Amsterdammer. En ook is duidelijk dat een betere positie voor flexwerkers niet bij FNV moet worden gezocht.

Zojuist wordt bekend dat de Volkskrant een klacht indient bij de Raad voor de Journalistiek tegen De Groene. Zoiets komt vrijwel nooit voor, en is een teken aan de wand.

Martin Pikaart

16 september 2021

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel