AVV: de democratische vakbond

Aandacht voor steeds minder goed werkende polder

Het FD geeft aandacht aan de steeds verder afnemende representativiteit in de polder, en pogingen van de FNV om hun machtspositie te behouden door andere bonden dwars te zitten. Nu weer met een idioot voorstel dat erop neerkomt dat het ‘In de praktijk dan niet meer mogelijk is om zonder FNV —en in mindere mate het CNV — een cao af te sluiten’, aldus het FD. Het voorstel houdt in dat bij het algemeen verbindend verklaren als voorwaarde gesteld wordt dat de betrokken vakbonden alleen of samen minstens 50% van de vakbondsleden in de betreffende sector vertegenwoordigen.

Helaas laten SP en PvdA zich voor het karretje van de FNV spannen: het FD heeft een notitie in handen waaruit blijkt dat deze beide partijen dit voorstel steunen. De beide kamerleden die met dit voorstel kwamen zijn overigens beiden voormalig bestuurder van de FNV. De notitie gaat voor een serieus deel over het AVV jaarverslag dat de FNV ooit in handen kreeg door de AVV ALV te infiltreren, en lijkt erg op haatberichten die verschillende FNV-bestuurders op sociale media delen.

Doodsstrijd van de vakbeweging
Ook Reinier Castelein, voorzitter van De Unie, ziet het initiatief niet zitten ‘Dit voorstel toont de doodsstrijd van de vakbeweging aan. Bij elke cao-ronde wordt opnieuw zichtbaar dat het aantal leden afneemt, maar de reflex is om kleinere bonden te bestrijden in plaats van oplossingen te zoeken voor een breder probleem, namelijk de teruglopende representativiteit van alle vakbonden.’

Door deze teruglopende representativiteit neemt het belang van inkomsten uit ondertekende cao’s toe. Hierdoor laten bonden toekomstige inkomsten zwaarder wegen dan betere voorwaarden voor werknemers, aldus diverse grote werkgevers. ‘We financieren in feite de leegloop bij de bonden’, zegt een sectorbestuurder.

Een monopolie in de hand spelen
Martin Pikaart vindt het initiatief van PvdA en SP bizar 'Om te beginnen zijn wij geen gele bond. Maar het plan zou de FNV een monopolie verschaffen en de arbeidsverhoudingen op zijn kop zetten. Dat gaat nooit gebeuren.' Het argument dat werkgevers kunnen shoppen bij kleine vakbonden die overal hun handtekening onder zetten als ze maar genoeg betaald krijgen, gaat bij AVV niet op. 'We tekenen principieel niet als de meerderheid van de werknemers tegenstemt. Dat staat heel transparant in onze statuten.'

Piet Fortuin, CNV-voorzitter is ook tegen het voorstel. In een sector met weinig vakbondsleden zorgt een cao juist voor een gelijk speelveld en regulering op de arbeidsmarkt. Dat voorkomt onnodige loonconcurrentie. Wat ons betreft is dit voorstel dus een no-go.'

12 oktober 2021

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel