AVV: de democratische vakbond

Roosteraanpassing vanwege de nieuwe lockdown, mag dat?

In de persconferentie van vrijdag 13 november zijn nieuwe maatregelen afgekondigd vanwege de hoge besmettingscijfers vanwege het Corona virus.
Voor veel plekken gelden beperkte openingstijden, bijvoorbeeld voor kledingwinkels. Deze zijn open van 06:00 tot 18:00 uur. Dit betekent dat er geen koopavonden meer zijn de komende drie weken, tot 4 december. Maar het werkrooster was al wel klaar. Wat zijn je rechten als je werkgever nu het rooster nog gaat aanpassen?

Wat staat er in de cao?
In artikel 5.2 van de Cao Retail non-food staat dat het werkrooster minimaal 3 weken van tevoren in overleg met jou wordt vastgesteld en bekend gemaakt, behalve bij een afroepmedewerker. Dit staat zo in de cao, zodat jij voldoende tijd hebt om bij privé afspraken rekening te houden met het werkrooster.
In uitzonderlijke gevallen kan van de termijn van 3 weken worden afgeweken. Dan moet je denken aan grote personele problemen of onvoorziene omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de werkgever liggen. Dit geldt voor een nog niet vastgesteld werkrooster. Is je rooster eenmaal vastgesteld, dan is het niet de bedoeling dat hier zomaar wijzigingen in komen.

Extra regel in de cao voor Wonen
In de module van de sector Wonen is wel iets geregeld voor een al vastgesteld rooster. De werkgever mag een al vastgesteld rooster wijzigen als het bedrijfsbelang dat nodig maakt. Maar dit mag pas nadat hij hierover met de medewerker heeft overlegd. Overleg is dus noodzakelijk.

Hulp voor bedrijven
Er komt nieuwe financiële steun voor bedrijven die direct worden geraakt door de coronamaatregelen die op 13 november zijn ingegaan, zoals de horeca en de detailhandel. Het kabinet maakt hier binnenkort meer over bekend.

Wat betekent dit voor jou?
Het gaat op dit moment om een beperkt aantal uren (alleen de koopavond) tijdens de komende drie weken. Ook komt er financiële hulp voor werkgevers. Je werkgever kan met jou in overleg gaan over een aanpassing van het rooster. Maar op grond van de cao heb jij daar ook iets over te zeggen. Kun je door jouw individuele situatie niet meewerken aan roosteraanpassingen, dan sta je in je recht. 

Heb je vragen over roosteraanpassingen of wil je even overleggen met een jurist van onze helpdesk? Neem dan contact met ons op via helpdesk.avv.nu.

16 november 2021

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel