AVV: de democratische vakbond

Strenge lockdown in december: hoe zit het met roosteraanpassing en verlof?

In de persconferentie van zaterdag 18 december zijn opnieuw maatregelen afgekondigd vanwege de toenemende besmettingscijfers van de Omicron variant van het Corona virus. De maatregelen duren tot en met 14 januari 2022.

  

Op 19 december zijn ook de kleding-, en woonwinkels dicht gegaan. Hier krijgen wij veel vragen over, met name over aanpassingen in het rooster en de regels rondom verlof.  

Roosteraanpassingen 
De arbeidsrechtelijke regels zijn niet veranderd ten opzichte van de eerste lockdown. In artikel 5.2 van de Cao Retail non-food staat dat het werkrooster minimaal 3 weken van te voren in overleg met jou wordt vastgesteld en bekend gemaakt, behalve bij een afroepmedewerker. Dit staat zo in de cao, zodat jij voldoende tijd hebt om bij privé afspraken rekening te houden met het werkrooster.  

In uitzonderlijke gevallen kan van de termijn van 3 weken worden afgeweken. Dan moet je denken aan grote personele problemen of onvoorziene omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de werkgever liggen. Dit geldt voor een nog niet vastgesteld werkrooster. Op dit moment zal het rooster voor de komende weken al zijn vastgesteld en dan is het niet de bedoeling dat hier zomaar wijzigingen in komen. Een werkgever mag uiteraard met je in gesprek gaan en aan jou vragen of je mee wilt werken aan een roosterwijziging. Maar op grond van de cao ben je daartoe niet verplicht.  

Extra regel in de cao voor Wonen 
In de module van de sector Wonen is wel iets geregeld voor een al vastgesteld rooster. De werkgever mag een al vastgesteld rooster wijzigen als het bedrijfsbelang dat nodig maakt. Maar dit mag pas nadat hij hierover met de medewerker heeft overlegd. Overleg is dus noodzakelijk.  

Mag mijn werkgever mij verplichten verlof op te nemen?  
Je werkgever kan jou en je collega’s niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. De wettelijke vakantiedagen, opgebouwd in 2021, blijven geldig tot 1 juli 2022. Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen langer geldig blijven, afhankelijk van de afspraken binnen jouw bedrijf. Bij verlof geldt dus: je werkgever mag je vragen om extra verlof op te nemen, maar je bent daartoe niet verplicht.  

Heb je vragen over roosteraanpassingen of wil je even overleggen met een jurist van onze helpdesk? Neem dan contact met ons op via helpdesk.avv.nu. 

23 december 2021

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel