AVV: de democratische vakbond

AVV wint glansrijk kort geding van KLM

Vandaag, 5 februari 2024, heeft de kantonrechter uitspraak gedaan in een kort geding dat KLM op donderdag 1 februari aan heeft gespannen en dat vrijdag 2 februari diende.

KLM had primair geëist dat de acties van AVV verboden zouden worden en subsidiair dat AVV aan allerlei zeer restrictieve voorwaarden moest voldoen, zoals het gebruik van een aanzegtermijn van 48 uur voor elke vlucht.

De rechter veegt de vloer aan met alle juridische argumenten van KLM.

Daarenboven stelt de rechter het volgende: ‘Bij de beoordeling van de acties is uitgangspunt, enerzijds, dat de opstelling van KLM c.s. jegens de vrachtvliegers in de afgelopen jaren getuigt van het meten met twee maten en van een gebrek aan zorg voor de belangen van de betrokken vrachtvliegers. De omstandigheid dat er in de afgelopen jaren sprake is geweest van een salarisgroei bij de vliegers onder de KLM-cao (de “blauwe piloten”) van 22% en bij de vrachtvliegers onder de Martinair-cao (de “rode piloten”) van 0%, vormt voldoende grond voor die vaststelling (en illustreert volgens AVV dat KLM de Martinair-cao vooral heeft gebruikt om de vrachtvliegers afgezonderd te houden van de overige KLM-vliegers). Anderzijds is uitgangspunt dat de acties in die zin reeds succes hebben gehad, dat KLM nu bereid is om -beweerdelijk met intenties gericht op een betekenisvolle verbetering - het gesprek aan te gaan.’

De rechter legt milde beperkingen op aan de acties, echter met dien verstande dat KLM niet met crew mag schuiven om de impact van de acties te mitigeren, anders vervallen de beperkingen. Bovendien gelden de beperkingen maar tot 5 maart 2024.

Voor de volledige uitspraak, klik hier.

We zijn verheugd met dit vonnis. We gaan ervan uit dat KLM de vermaningen van de rechter ter harte neemt en nu eindelijk met een concreet aanbod komt. Gelouterd door ervaring, bereiden we wel de volgende acties voor.

05 februari 2024

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel