AVV: de democratische vakbond

'Vakantie is vakantie', toch?

‘Vakantie is vakantie’, toch?

Nee, niet altijd! De meeste medewerkers die onder een cao vallen hebben wettelijke vakantie dagen en daarnaast bovenwettelijke vakantiedagen. De regels kunnen hierbij verschillen.

Wettelijke vakantiedagen

Je aantal wettelijke vakantiedagen is bij wet bepaald en is altijd vier keer jouw arbeidsuur per week. Heb je bijvoorbeeld een contract voor 32 uur per week, dan is je wettelijke vakantie 4 x 32 uur = 128 uur per jaar. 

Bovenwettelijke vakantiedagen

De meeste medewerkers krijgen nog extra vakantiedagen daar bovenop. Dit is dan afgesproken in je arbeidsovereenkomst of je cao. Het aantal bovenwettelijke vakantiedagen dat je krijgt, kan per werkgever verschillen.

Het kan veel uitmaken voor je situatie of het om je wettelijke of bovenwettelijke dagen gaat.

Voorbeeld

Stel, je wordt twee dagen ziek tijdens je vakantie. De hoofdregel is dat je vakantiedagen dan worden omgezet in ziektedagen. Meld je dus altijd ziek bij je werkgever en volg het verzuimprotocol, ook als je bijvoorbeeld in het buitenland bent.

Maar let op: het kan zijn dat er bijvoorbeeld ‘wachtdagen’ zijn afgesproken in je arbeidsovereenkomst of cao. Dit houdt in dat je moet ‘wachten’ bij ziekte en pas na één of twee dagen wordt doorbetaald voor ziektedagen. De omzetting van vakantie naar ziektedagen kan worden gedaan afhankelijk van de afspraken hierover. Dit kan alleen bij bovenwettelijke vakantiedagen. Bij de wettelijke vakantiedagen mag dit niet worden afgesproken. Het kan dus zijn dat de ene collega in deze situatie na de vakantie nog twee vakantiedagen over heeft die later in het jaar kunnen worden gebruikt en de andere collega niet.

Andere verschillen

Andere verschillen zijn bijvoorbeeld of je de vakantiedagen wel of niet kunt laten uitbetalen (wettelijk niet, tenzij je uit dienst gaat, bovenwettelijk meestal wel), of je tijdens je vakantie ook weer vakantie opbouwt (over wettelijke dagen altijd, bovenwettelijke dagen hoeft niet), en of je vakantie opbouwt tijdens ziekte (ben je ziek dan loopt de vakantieopbouw voor wettelijke dagen altijd door, bij bovenwettelijke dagen hoeft dat niet).

Hoe kun je het verschil zien?

Sommige werkgevers maken verschil op de loonstrook tussen wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke dagen. Soms is het bovenwettelijk verlof in een ‘potje’ gestopt en wordt het anders genoemd, bijvoorbeeld ‘Persoonlijk levensfase budget’ of ‘Individueel keuze budget’. Maar het kan ook zijn dat een werkgever geen onderscheid maakt. Dan moet je zelf alert zijn op welk aantal dagen van je totale verlof wettelijk en bovenwettelijk is.

Wil je meer weten over jouw rechten tijdens vakantie, of heb je een specifieke vraag over jouw situatie? Neem dan contact op met onze helpdesk.

30 mei 2024

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel