AVV is in 2005 opgericht door onder andere Mei Li Vos en Martin Pikaart. Na de lancering met een paginagroot artikel in de Volkskrant van 1 oktober 2005 volgde een mediastorm: eindelijk gebeurde er iets vernieuwends in de polder! Eindelijk geen grijze muizen maar frisse jongeren met een eigentijdse kijk op arbeidsverhoudingen. Voorzitter Vos werd zo'n beetje overnight beroemd.

AVV staat voor moderne arbeidsverhoudingen, waarbij werknemers gezien worden als individuen die enerzijds heel goed in staat zijn te beslissen wat voor hen van belang is, en anderzijds een collectief nodig hebben voor zaken die nu eenmaal -v aak door de wet of de cao verplicht - collectief geregeld worden.

AVV heeft daarbij nadrukkelijk oog voor de toegenomen flexibilisering. Deze is ontstaan door allerlei oorzaken: het teloorgaan van het mannelijke kostwinnersmodel door de opkomst van vrouwen op de arbeidsmarkt en de hierdoor toegenomen behoefte om werk en zorg te kunnen combineren. Aan werkgeverszijde zien we met name een toegenomen internationalisering, veel kortere cycli waarin producten ontwikkeld en op de markt gebracht worden en veel outsourcing en off-shoring. De regelgeving in Nederland is echter gebaseerd op een 40x40x40-model waarin mensen als werknemer iedere week 40 uur werken, 40 weken per paar en 40 jaar lang, totaan hun (pre)pensioen. In de 21ste eeuw doet vrijwel niemand dat meer, maar daar houden de regels geen rekening mee. Dat vraagt om vernieuwing. Die vernieuwing kan moeilijk tot stand worden gebracht door dezelfde partijen die zo hangen aan de oude modellen, daar heb je nu eenmaal een nieuwe organisatie voor nodig.

Bovendien is de organisatiegraad onder werknemers al jaren dalende, tot onder de 20%. Onder jongeren is de organisatiegraad al helemaal laag. Redenen te meer dus om een vakbond te starten die zich ook het lot van jongere werknemers op de arbeidsmarkt aantrekt. En met de pensioenleeftijd die straks naar 72 of nog veel hoger gaat, is 'jong' voor ons: onder de 50...

De doelstelling van AVV is daarmee het behartigen van de belangen van werkende mensen in de 21ste eeuw.