Martin Pikaart (voorzitter)

Martin is één van de oprichters van het AVV in 2005. Hij richtte AVV op omdat veel dingen in de Nederlandse polder beter geregeld kunnen worden, zowel inhoudelijk als procedureel. Tot nu toe heeft steeds hetzelfde clubje met name oudere mannen de touwtjes in handen, met alle gevolgen van dien. De nadruk ligt op VUT-achtige regelingen en riante ontslagbescherming, terwijl zaken als kinderopvang, combineren van werk en zorg, vaderschapsverlof, opleiding, sociale zekerheid voor mensen zonder vast contract nauwelijks aan bod komen. Dit beeld wordt bevestigd door talloze onderzoeken, van de WRR tot het SCP, van de SER tot de OESO. Martin zet zich met AVV in om hier iets aan te veranderen.

Mei Li Vos (vice-voorzitter)

Mei Li is een van de medeoprichters van AVV. Ze heeft in de Tweede Kamer gezeten voor de PvdA. Daar voerde ze het woord over zzp'ers, MKB beleid, wetenschap en innovatie en het kansspelbeleid. Mei Li houdt zich bij AVV bezig met de publiciteit en naamsbekendheid van AVV en natuurlijk met het voeren van cao-onderhandelingen.

Michelle Rijntjes (secretaris)

Michelle is onder meer actief als arbeidsjurist in de onderhandelingsdelegatie bij de diverse cao-onderhandelingen. Michelle houdt zich onder andere bezig houden met het coördineren en ondersteunen van de medezeggenschaps-platforms in de verschillende sectoren waar AVV actief is, en als secretaris met het verder professionaliseren van het bestuur.

Paul Jekkers (penningmeester)

Paul is recent gepensioneerd en voormalig vakbondsbestuurder bij onder meer BVVP, de bond voor post en telecompersoneel, en voorzitter van FNV Kappersbond. Paul gaat zich als penningmeester onder meer bezighouden met de professionalisering van AVV en de financiën.

Jojanneke Vanderveen

Jojanneke schrijft aan de VU een politiek-filosofisch proefschrift over de vraag naar de democratische legitimiteit van politieke besluitvorming in het licht van wisselende kiezers-voorkeuren. Ze is oud-voorzitter van de politieke jongerenorganisatie DWARS (GroenLinks). Jojanneke zal zich onder meer bezighouden met het activeren en organiseren van leden die iets willen bijdragen aan AVV en met het ontwikkelen van de verenigingsreglementen, zodat ze aansluiten bij een groeiend AVV.

Peter Fonkert

Na een bankloopbaan bij ABN AMRO is Peter sinds 1987 actief met en voor jonge, startende ondernemingen. Sinds 2003 doceert hij Corporate Finance en Entrepreneurship aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is bestuurslid van AVV sinds 2008.