Martin Pikaart (voorzitter)

Martin is één van de oprichters van het AVV in 2005. Hij richtte AVV op omdat veel dingen in de Nederlandse polder beter geregeld kunnen worden, zowel inhoudelijk als procedureel. Tot nu toe heeft steeds hetzelfde clubje met name oudere mannen de touwtjes in handen, met alle gevolgen van dien. De nadruk ligt op VUT-achtige regelingen en riante ontslagbescherming, terwijl zaken als kinderopvang, combineren van werk en zorg, vaderschapsverlof, opleiding, sociale zekerheid voor mensen zonder vast contract nauwelijks aan bod komen. Dit beeld wordt bevestigd door talloze onderzoeken, van de WRR tot het SCP, van de SER tot de OESO. Martin zet zich met AVV in om hier iets aan te veranderen.

Mei Li Vos (vice-voorzitter)

Mei Li is een van de medeoprichters van AVV. Ze is fractievoorzitter voor de PvdA in de Eerste Kamer. Tot 2017 was ze Tweede Kamerlid voor de PvdA. Ze was onder andere woordvoerder zzp'ers, economische zaken en financieel toezicht. Mei Li houdt zich bij AVV bezig met de publiciteit en naamsbekendheid van AVV en is als bestuurder betrokken bij een aantal cao-onderhandelingen.

 

Michelle Rijntjes (secretaris)

Michelle is onder meer actief als arbeidsjurist in de onderhandelings-delegatie bij de diverse cao-onderhandelingen. Michelle houdt zich onder andere bezig met het coördineren en ondersteunen van de medezeggenschaps-platforms in de verschillende sectoren waar AVV actief is, en als secretaris met het verder professionaliseren van het bestuur.
 

 

Wim Wispelweij (penningmeester)

Wim maakt al enige tijd deel uit van de onderhandelingsdelegatie voor de cao provincies. Wim werkt voor Provincie Gelderland en heeft zich met verschillende taken bezig gehouden en op verschillende beleidsvelden ingezet, waaronder: cultuurbeleid en subsidiering, milieubeleid, economie en bedrijfsverplaatsingen, ICT en opzetten gegevensrapportage centrum, basisregistraties en voor IPO: programmamanager voor de basisregistraties, sterk bestuur en gemeentelijke samenwerking. Zijn huidige taak is coördinator Nijmegen European Green Capital. Voor AVV behartigt Wim de financiële zaken.

Jojanneke Vanderveen

Jojanneke schrijft aan de VU een politiek-filosofisch proefschrift over de vraag naar de democratische legitimiteit van politieke besluitvorming in het licht van wisselende kiezers-voorkeuren. Ze is oud-voorzitter van de politieke jongerenorganisatie DWARS (GroenLinks). Jojanneke zal zich onder meer bezighouden met het activeren en organiseren van leden die iets willen bijdragen aan AVV en met het ontwikkelen van de verenigingsreglementen, zodat ze aansluiten bij een groeiend AVV.

 

Jan Pieter Schregel

Jan Pieter is bedreven in het omgaan met complexe vraagstukken op het gebied van Arbeid, Werkgelegenheid, Zorg en Welzijn en de Wet op de ondernemingsraden. Hij is werkzaam geweest als beleidsmedewerker bij Nieuwe Banen Rotterdam Werkt en bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daarna is hij gaan werken als senior adviseur bij MEDE en vervolgens bij Radaradvies (tot 2019). Jan Pieter staat bekend om zijn praktische en pragmatische benadering van complexe vraagstukken.