AVV: de democratische vakbond

Beginselprogramma AVV: De Democratische Vakbond

AVV is de democratische vakbond voor de werkende van nu.

AVV: De Democratische Vakbond heeft een beginselprogramma opgesteld waarin je kunt lezen waar AVV voor staat. In het kort:

- We gaan veranderingen niet uit de weg
- We willen zo groot mogelijk draagvlak onder cao's, door alle werknemers inspraak te geven en te laten stemmen
- We willen dat werkenden regie kunnen nemen over hun loopbaan
- We willen dat werkenden wendbaar worden
- We willen de kloof tussen vast en flex verkleinen
- We willen een duurzaam pensioenstelsel

Lees alles in detail in Beginselen AVV

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel