Steeds meer mensen werken op flexibele contracten, zoals op een tijdelijk contract, als uitzendkracht, gedeta-cheerd, als payroller, of in combinaties van deze vormen. Uitzendwerk, bijvoorbeeld, wordt al lang niet meer alleen gebruikt voor invalkrachten, maar vervult vaak een cruciale rol in organisaties.

Hoewel het aantal flexibele contracten zich uitbreidt, houden de rechten van flexwerkers hiermee geen gelijke tred. Flexwerkers hebben vaak nauwelijks ontslagbescherming, sociale verzekeringen en pensioenopbouw, ze krijgen minder vaak scholing en personeelsfaciliteiten en krijgen als klap op de vuurpijl vaak ook nog minder betaald. Maatschappelijk gezien sta je als flexwerker minder sterk; je kunt bijvoorbeeld moeilijk een hypotheek krijgen zonder vast contract.

Eigenlijk zouden flexwerkers hiervoor extra moeten worden betaald. Flexwerkers bieden werkgevers een stuk extra flexibiliteit en zien in ruil daarvoor af van een aantal rechten. Daar zou juist een extra beloning tegenover moeten staan.