AVV: de democratische vakbond

Overheid

AVV is de democratische vakbond voor de werkende van nu.

AVV is actief bij het Rijk en bij verschillende provincies. In verschillende provincies zit AVV in de ondernemings-raad. We willen het aantal provincies nog uitbreiden, en ook bij het Rijk en bij de gemeenten willen we aan tafel komen om mee te praten over verandering.

Wat doet AVV?

  • AVV steunt mensen die op een vrije lijst of op eigen titel in de OR zitten bij Rijk, provincie en gemeente.
  • AVV ondersteunt het iniatief van Goed WerkGeverschap (GoWeGe) en steunt de GoWeGe-cao. Zie de bijla-gen.
  • Ambtenaren in beginsel dezelfde rechtspositie als andere werknemers, met uitzondering van functies waar extra bescherming nodig is.
  • Verstarring tegengaan door job rotation, mobiliteit, permanente ontwikkeling en veel meer individuele loopbaan-afspraken - actievere inzet van management instrumenten.
  • Een betere positie en evenredige beloning voor flexwerkers en payrollers – een transparant beleid m.b.t de ver-houding tussen vast en flexibel personeel
  • Demotie moet mogelijk zijn, uiteraard op voorwaarden en in overleg met de OR .
  • Op diverse plekken bij de rijksoverheid werken teveel mensen; er zijn teveel coördinerende beleidsfuncties en management- lagen. Als daar minder mensen zouden werken zou het werk veel leuker worden.
  • Zinvol werk, verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie.

De arbeidsvoorwaarden bij de overheid zijn op een aantal punten relatief goed. Toch is dat niet voor iedereen het geval, want ook bij de overheid hebben steeds meer mensen geen vaste aanstelling, maar werken op uitzend- detacherings- of payroll-basis. Maar ook een vaste aanstelling bij de overheid is niet altijd een zegen: er dreigt verstarring en het ‘gouden -kooi-effect’. Cao's bij de overheid zijn veel te lang en te gedetailleerd, waardoor geen maatwerk mogelijk is en individuele loopbaanafspraken worden bemoeilijkt. Nog steeds vindt beloning vaak plaats naar anciënniteit en wegen prestaties weinig mee. Veel grote overheidsorganisaties kennen een overdaad aan functies en vele lagen en tussenlagen in de organisatie. De vraag is of dat efficiënt en prettig werken is. Stimu-lerend is het vaak niet.

Tot slot kampen veel overheidsorganisaties met een aanzienlijke vergrijzing. Het aantrekken van nieuwe mede-werkers uit verschillende generaties, het bevorderen van mobiliteit en het verlagen van de barrières tussen 'insiders' en 'outsiders' zijn belangrijke opgaven voor veel overheidsorganisaties.

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel