Bent u een werkgever en overweegt u AVV als overlegpartner?

Tijden veranderen. Waar het een eeuw geleden vakbonden waren die om de tafel wilden met werkgevers om te komen tot een cao, zijn het nu vaak werkgevers die het gesprek willen aangaan.

AVV werkt op een gestructureerde, heldere wijze aan arbeidsvoorwaardenvorming. Onze werkwijze is gebaseerd op het draagvlakmodel en duidelijk uitgewerkt in een cao-protocol. Wij streven naar duurzame relaties met onze sociale partners en gaan voor maatwerk in onze cao's. AVV werkt met professionele onderhandelaars en onderhandelingsteams om het beste resultaat te bereiken. Onderhandelen is bij ons geen uitwisseling van standpunten, maar een dialoog. Wij verdiepen ons in de motieven en belangen van de andere partij, waarbij we uiteraard de belangen van onze leden en de werknemers voorop hebben staan. Vertrouwen en wederzijds begrip voor elkaars standpunten vormen belangrijke voorwaarden voor een goed onderhandelingsresultaat.

Werkgevers die benieuwd zijn naar een vakbond die gelooft in een dialoog aan de onderhandelingstafel, die opkomt voor alle werknemers en die echt draagvlak organiseert, kunnen contact opnemen met AVV.