AVV: de democratische vakbond

Voor werkgevers

AVV is de democratische vakbond voor de werkende van nu.

Bent u een werkgever en overweegt u AVV als overlegpartner?

AVV werkt op een gestructureerde, heldere wijze aan arbeidsvoorwaardenvorming. Onze werkwijze is gebaseerd op het draagvlakmodel en duidelijk uitgewerkt in een cao-protocol. Wij streven naar duurzame relaties met onze sociale partners en gaan voor maatwerk in onze cao's.

AVV werkt met professionele onderhandelaars en onderhandelingsteams om het beste resultaat te bereiken. Onderhandelen is bij ons geen uitwisseling van standpunten, maar een dialoog. Wij verdiepen ons in de motieven en belangen van de andere partij, waarbij we de belangen van onze leden en de werknemers voorop hebben staan.

Concreet betekent AVV aan de onderhandelingstafel dat we eerst de werknemers - leden van AVV en niet-leden - betrekken bij het onderhandelingsproces. De onderhandelaar van AVV bepalat samen met de werknemers de inzet. Mocht er een onderhandelaarsakkoord zijn, dan leggen we dat voor aan alle werknemers voor wie de cao zou moeten gelden. Dat kost tijd, maar mocht een meerderheid van de werknemers voor een akkoord stemmen, dan is er ook breed draagvlak voor de cao. Wij denken dat je dat als goed werkgever zou moeten willen.

Werkgevers die benieuwd zijn naar een vakbond die gelooft in een dialoog aan de onderhandelingstafel, die opkomt voor alle werknemers en die echt draagvlak organiseert, kunnen contact opnemen met AVV.

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel