Samenwerkende Winkels en Ketens

De belangrijkste afspraken in de nieuwe cao in 4 punten:

  • Loonsverhoging en looptijd
  • Toeslagen
  • Ziek of arbeidsongeschikt
  • Recht op niet-inroosterbare dagen
Loonsverhoging en looptijd

De cao gaat lopen van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Er komen twee loonsverhogingen, gekoppeld aan de stijging van het Wettelijk Minimum Loon:

  • 1 augustus 2017: 0,89% verhoging, als je met je loon in de loontabellen valt en het nieuwe maximum van de schaal nog niet hebt bereikt. Valt je salaris boven de loontabellen in de cao, dan geldt de loonsverhoging van 1 augustus 2017 niet voor jou.
  • 1 januari 2018: loonsverhoging zal gelijk zijn aan de stijging van het Wettelijk Minimum Loon, met een minimum van 0,4%. Gezien eerdere verhogingen, wordt verwacht dat de volgende stijging per 1 januari in de lijn zal liggen van de stijging per 1 augustus. De tweede loonsverhoging is ook voor medewerkers die meer verdienen dan het maximum van hun schaal, maar wordt alleen toegepast op het deel van je loon tot aan dit maximum.

In bedrijven die sinds 2016 zelf loonsverhogingen hebben gegeven, kunnen deze loonsverhogingen wel in mindering gebracht worden op de loonsverhoging van 1 augustus 2017.

In de nieuwe cao geldt een ander loongebouw. Dat loongebouw is beter omdat er weer meer perspectief in zit. Je kunt verder doorgroeien in loon! Bij de nieuwe cao hoort een ander functiewaarderingssysteem. Vóór 1 augustus zal je functie opnieuw worden ingedeeld, zodat het nieuwe loongebouw toegepast kan worden.

Toeslagen
  • Zondagstoeslag: vanaf 1 juli 2017 zal de toeslag voor het werken op zondag van 100% naar 50% gaan. Mensen die nu in dienst zijn krijgen compensatie voor deze achteruitgang. Dit betekent dat zal worden gekeken hoeveel toeslag je hebt gekregen tussen 1 juli 2016 en 1 juli 2017 (de zogenaamde referteperiode). De wegvallende helft wordt gecompenseerd in de vorm van een loonsverhoging, tenzij je werkgever met jou overeenkomt dat de compensatie in vrije tijd wordt gegeven. Voor mensen die zwanger of (langdurig) ziek zijn geweest in dat jaar geldt een referteperiode van twee jaar. Overigens kan een werkgever je volgens de wet alleen op zondag laten werken als je daar zelf mee instemt.
  • Koopavondtoeslag: de koopavondtoeslag van 18.00 tot 22.00 uur vervalt. Ook hier is compensatie geregeld voor de huidige medewerkers in de vorm van een loonsverhoging, zodat je er in principe niet op achteruit gaat.

Let op: de compensatiemaatregelen gelden niet voor oproepkrachten (0-uren contracten).

Ziek of arbeidsongeschikt

Als je ziek werd kreeg je het eerste jaar 100% van je loon uitbetaald en het tweede jaar 70%. Dit was een groot verschil tussen het eerste en tweede jaar ziekte. In de nieuwe cao gaat dit wat meer geleidelijk: het eerste half jaar 100%, tweede half jaar 90%, derde half jaar 80% en vierde half jaar pas 70%. Dus nog steeds 170% over twee jaar.

Recht op niet-inroosterbare dagen

Er komt meer aandacht voor de balans werk/privé. Je krijgt het recht om 2 vaste niet-inroosterbare dagen aan te geven als je een contract hebt van minder dan 20 uur en 1 vaste niet-inroosterbare dag als je een groter contract hebt dan 20 uur. Op die dag(en) mag de werkgever je niet inroosteren. Je werkgever mag jouw keuzedag niet weigeren, tenzij er echt hele grote problemen ontstaan. De zaterdag en zondag zijn uitgezonderd.

Tot Slot

De cao wordt ondergebracht in de grote cao voor de detailhandel Fashion, Sport & Lifestyle. De cao SWK gaat bestaan uit een basis die voor alle branches geldt die onder deze cao vallen (zoals modewinkels en sportwinkels) en een eigen onderdeel (module) speciaal voor de parfumerieën en juweliers. In de oude cao stond een toeslag voor plaatsvervanging waar vrij vaak gebruik van wordt gemaakt bij juweliers en parfumerieën. Deze blijft daarom gelijk aan de oude cao. Ook de gunstigere overwerkregeling blijft behouden in de nieuwe cao.

Heb je nog andere vragen, dan kun je deze stellen via info@avv.nu.

Wij staan voor: meer democratie bij cao’s door iedereen te laten stemmen én voor iedereen een duurzaam pensioen, ook jongeren! Wil je AVV steunen door lid te worden, dan kan dat HIER.

22 december 2017