Samenwerkende Winkels en Ketens

De stemming voor de nieuwe cao SWK

Bij AVV mogen alle medewerkers uit de sector stemmen over de gemaakte afspraken. Je hoeft daarvoor geen lid te zijn van AVV. Je moet je wel aanmelden om te kunnen stemmen. Dit is om fraude te voorkomen. De stemming is anoniem en wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau (Labyrinth). Na afloop van de stemming wordt een check gedaan tegen stemfraude.

AVV tekent de cao wanneer de meerderheid van de voor- en tegenstemmers vóór stemt, en anders niet. Op de websites van andere bonden vind je ook iets over een stemming, maar bij andere vakbonden kunnen alleen de leden formeel hun stem laten gelden. Bij AVV mag elke medewerker in de branche stemmen, ook niet-leden. En elke stem telt even zwaar.

Stem mee: geef aan of je vóór of tegen deze afspraken bent. Je kunt ook neutraal stemmen.

HIER kun je je aanmelden om te stemmen. Kies bij sector voor: Parfumerie of Juweliers.


22 december 2017