AVV: de democratische vakbond

Onderhandelaarsakkoord cao provinciale sector 2017

Provincies

Op 22 mei heeft Alternatief Voor Vakbond samen met het IPO en de andere vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF, een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de provincies. Dit is het resultaat van een traject van co-creatie waarbij ‘werken aan werk’, ‘waarderen en belonen’ en ‘flexibiliteit en wendbare organisaties’ centraal stonden. Op een vernieuwende wijze is door werkgevers en vakbonden samengewerkt aan deze nieuwe cao. De afspraken in de cao sluiten aan bij de snel veranderende maatschappelijke omgeving. Dit vraagt om eigentijdse arbeidsverhoudingen, waarbij gelijkwaardigheid, vertrouwen en dialoog tussen werkgevers, werknemers en hun vertegenwoordigers de basis vormen.

                                                                                                                                                                                         de tekst gaat verder onder de afbeelding

In beweging

De nieuwe cao richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers die aan het werk blijven, die leren en die zich blijven ontwikkelen. Medewerkers zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en worden hierin ondersteund door hun werkgever. Voor medewerkers, leidinggevenden en werkgever is het belangrijk te weten hoe het werk zich ontwikkelt en aan wat voor medewerkers de provincie op lange termijn behoefte heeft. Medewerker en leidinggevende gaan samen in gesprek op basis van een persoonlijke ontwikkelagenda van medewerker en organisatie. Het A&O fonds provincies zal regelmatig het gebruik en de kwaliteit van de ondersteunende middelen monitoren.

Andere afspraken

Ook zijn er in de cao afspraken gemaakt over inzet van flexibele arbeidsrelaties. De provincies zijn succesvol in het realiseren van banen voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De komende tijd ligt de aandacht bij de verduurzaming van deze arbeidsplaatsen. En in deze cao wordt de versobering van de WW als gevolg van het sociaal akkoord gerepareerd. Werknemers hoeven hiervoor geen premie te betalen.

Looptijd en loonontwikkeling

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 t/m 31 december 2018. De salarissen stijgen per 1 juli 2017 met 2,0%. Daarnaast wordt in september een eenmalige uitkering uitgekeerd van 500 euro bruto (peildatum 1 juli 2017). Voor deeltijders geldt dit bedrag naar rato. Per 1 januari 2018 stijgen de salarissen met 1,3%.

Een trendbreuk, die goed past bij persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, is dat de provincies stoppen met het beleid van variabel belonen. Het budget dat hiervoor beschikbaar was, wordt per 1 januari 2018 aan het individueel keuze budget (IKB) toegevoegd (0,75%). Daarnaast krijgt elke medewerker per 1 januari 2018 de beschikking over een persoonlijk ontwikkelbudget (leren en ontwikkelen) van 5000 euro per 5 jaar.

Co-creatie

Het traject van co-creatie heeft bijgedragen aan een fundamentele gezamenlijke verkenning van de behoeftes van de sector provincies, met een grote betrokkenheid van medewerkers uit alle provincies. De gezamenlijke aanpak met de vakbonden gaat nu door in het vervolgtraject. De vakbonden en het IPO organiseren samen in de maand juni informatiebijeenkomsten op alle provinciehuizen. Tot 30 juni lopen ook de achterbanraadplegingen door zowel het IPO als de vakbonden. De nieuwe cao is een feit nadat de werknemers en werkgevers instemmen met het onderhandelingsresultaat.

Stemming

AVV organiseert - zoals altijd - een stemming over het onderhandelaarsakkoord. Iedereen die werkzaam is bij een provincie mag zijn/haar mening geven over het gesloten akkoord. Alleen als er een meerderheid is, zal AVV het akkoord ook tekenen. Waarschijnlijk opent de stemming op vrijdag 2 juni of uiterlijk dinsdag 6 juni. De stemming zal een aantal weken geopend blijven. Houdt de site in de gaten wanneer de stemming opent.
Je hoeft geen lid van AVV te zijn om te stemmen. Je moet je wel eenmalig aanmelden voor het cao-panel. Dat kan HIER. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Heb je voor eerdere cao’s al eens gestemd? Dan krijg je automatisch een uitnodiging om te stemmen. Houd wel in de gaten of je mailadres ondertussen niet is gewijzigd.

31 mei 2017

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel