AVV: de democratische vakbond

AVV actief in de technische groothandel

Technische groothandel

AVV voert al sinds 2016 gesprekken in de technische groothandel. Recent hebben we besloten actief te gaan worden als cao-partij. De gesprekken tussen de werkgeversvereniging WTG en de drie bonden FNV, CNV en de Unie zijn gestaakt in maart en sindsdien niet meer opgepakt. Er spelen diverse relevante ontwikkelingen in deze sector, waaronder de opkomst van webshops en de opkomst van leveranciers die direct gaan leveren aan eindgebruikers.

                                                                                                              de tekst gaat door onder de afbeelding

Er ligt een lijvig rapport dat op initiatief van de huidige cao-partijen is opgesteld. Dit rapport bevat verschillende aanbevelingen over hoe om te gaan met deze ontwikkelingen. Binnenkort wordt een startbijeenkomst gehouden met de – nu dus – vier aanwezige bonden en WTG om een traject in te gaan, dat veel weg heeft van cocreatie: er zullen verschillende werkgroepjes worden gevormd van werkgevers en werknemers die zich zullen buigen over enkele van de thema’s, uit het rapport. Ondertussen steekt AVV veel energie in het opbouwen van een achterban en in contacten met werknemers en ondernemingsraden in de sector.

30 november 2018

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel