AVV: de democratische vakbond

Onderweg naar een nieuw akkoord

Technische groothandel

De laatste maanden is er veel gebeurd in de sector Technische groothandel. Begin januari is er een bijeenkomt geweest waar WTG, AVV, CNV, De Unie en FNV voor waren uitgenodigd. Alle cao-partijen waren aanwezig en het gesprek was constructief.

                                                                                                                                    de tekst gaat verder onder de afbeelding

Partijen hebben besloten uitvoering te geven aan de afspraken uit de vorige cao. Die gingen onder meer over het laten opstellen van een strategisch rapport. Dat rapport was door het vastgelopen overleg vorig jaar nog in de concept-fase blijven steken. In een van de bijeenkomsten begin dit jaar is daarom eerst het Strategisch rapport definitief vastgesteld. Downloaden kan ook.

Aangezien het cao-overleg vorig jaar maart was vastgelopen en daarna pas weer begin dit jaar op gang kwam, hadden de andere bonden behoefte aan een procesbegeleider. We hebben begin februari gezamenlijk een procesbegeleider gekozen. Deze heeft het volle vertrouwen van alle partijen, zodat de kans is toegenomen dat er nu wel een cao-akkoord tot stand komt waar alle partijen zich in kunnen vinden.

De volgende stap was het vormen van werkroepen rondom thema’s ter voorbereiding van de komende onderhandelingen.

Naar aanleiding van het Strategisch Rapport Technische Groothandel hebben Cao-partijen drie themawerkgroepen ingesteld:

  1. Werkgroep Ruimere dagspiegel, flexibelere werktijden en toeslagen
  2. Werkgroep Duurzame inzetbaarheid
  3. Werkgroep Vernieuwing Functiegroepen en CAO-salarisschalen

De werkgroepen bestaan uit werkgevers en werknemers. Elke themawerkgroep ontvangt een opdracht die partijen hebben geformuleerd. Het bureau Basis & Beleid begeleidt en ondersteunt de themawerkgroepen. Elke themawerkgroep stelt een rapport op waarin zij met argumenten onderbouwde aanbevelingen doet aan cao-partijen. Uiterlijk 28 maart 2019 stuurt elke themawerkgroep haar rapport naar Cao-partijen.

Op maandag 1 april beginnen dan de inhoudelijke gesprekken. Er zijn op dit moment drie gesprekken gepland. Partijen streven naar een akkoord eind april.

Straks stemmen over dat akkoord? Registreer je voor het panel. Het is kosteloos, en verplicht je tot niks.

19 maart 2019

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel