AVV: de democratische vakbond

Technische groothandel: Inhoudelijke gesprekken begonnen

Technische groothandel

De laatste maanden is er veel gebeurd in de sector Technische groothandel.  Begin januari is er een bijeenkomst geweest waar WTG, AVV, CNV, De Unie en FNV voor waren uitgenodigd. Alle cao-partijen waren aanwezig en er is een constructief gesprek geweest.
Partijen hebben besloten uitvoering te geven aan de afspraken uit de vorige cao. Die gingen onder meer over het laten opstellen van een strategisch rapport. Dat rapport was door het vastgelopen overleg vorig jaar nog in de concept-fase blijven steken. In een van de bijeenkomsten begin dit jaar is daarom eerst het Strategisch rapport definitief vastgesteld.

                                                                                                                                                                                                                  de tekst gaat door onder de afbeelding

20 maart hebben Martin en Valérie een bezoek gebracht aan het OR-platform Technische Groothandel bij het bedrijf Kramp in Varsseveld.

Werkgroepen

De volgende stap was het vormen van werkroepen rondom de thema’s werktijden, duurzame inzetbaarheid en vernieuwing functiegebouw ter voorbereiding van de komende onderhandelingen.
De werkgroepen bestonden uit werkgevers en werknemers. Elke themawerkgroep ontving een opdracht die partijen hebben geformuleerd. Het bureau Basis & Beleid begeleidde en ondersteunde de themawerkgroepen. Elke themawerkgroep heeft een rapport opgesteld waarin zij met argumenten onderbouwde aanbevelingen heeft gedaan aan cao-partijen.

Inhoudelijke gesprekken

Op maandag 1 april zijn de inhoudelijke gesprekken begonnen onder regie van procesbegeleider Wim Kooijman. Er zijn op dit moment nog drie gesprekken gepland. Partijen streven naar een akkoord eind april.

Wil je de inzet van AVV bekijken, lees dan onze voorstellenbrief. Of download de inzet.

Op woensdag 17 april is er een eerste bijeenkomst van het medewerkers zeggenschap platform in de technische groothandel. Deze bijeenkomst is van 10 tot 13 uur in Utrecht. Werknemers uit de sector kunnen zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen aan Valérie Rijckmans.

05 april 2019

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel