AVV: de democratische vakbond

Wat is er aan de hand bij de Technische Groothandel?

Technische groothandel

Er is op dit moment veel aan de hand bijn de Technsiche Groothandel. Er is al een aantal maanden gedoe over de cao-onderhandelingen. Zo wordt er op diverse plaatsen actiegevoerd door FNV. De drie andere vakbonden, AVV, CNV en De Unie zijn nog steeds in gesprek met WTG.

Maandag 27 januari is er een informeel overleg geweest. Er is vooral veel onrust ontstaan over het voorstel dat de werkgevers in de Technische Groothandel hebben gedaan op 9 december. FNV heeft dat voorstel een eindbod genoemd. Hier vind je de tekst van het voorstel van de werkgevers.

Slecht voorstel van de werkgevers
Het is een slecht voorstel: lage loonstijging, over 2019 überhaupt geen loonstijging, diverse vergaande verslechteringen van de toeslagen, etc. Hier gaat geen enkele bond mee akkoord, dat hebben alle bonden laten weten aan WTG. Het is echter geen eindbod, dus dooronderhandelen kan.

Dooronderhandelen
De werkgevers hebben gezegd dat er ruimte is om erover te praten. Er staat ook in het stuk dat het is gedaan door het bestuur van de Technische Groothandel, en dat het nog niet is voorgelegd aan de leden, de afzonderlijke werkgevers in deze sector. WTG behield zich ook het recht voor om tijdens de cao-onderhandelingen aanpassingen te doen aan het voorstel. 

Hoe verder?
Er heeft op maandag 20 en op maandag 27 januari informeel overleg plaatsgevonden met de drie overgebleven bonden AVV, CNV en de Unie. Woensdag 5 februari komen partijen weer bij elkaar voor een formeel overleg dit keer. Ook de FNV zal de mogelijkheid krijgen aan te schuiven. Hopelijk valt er na 5 februari meer inhoudelijk nieuws te melden.

30 januari 2020

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel