AVV: de democratische vakbond

Aanpassing afspraken over IOB in cao Retail non-food

Retail non-food

De afspraken over het Individueel Opleidingsbudget, worden enigszins gewijzigd. Om te beginnen schuift de startdatum negen maanden naar achteren, dus het recht begint niet meer op 1 januari jongstleden maar op 1 oktober aanstaande. Hier zijn een aantal redenen voor.

Ten eerste was een praktische: er was ondanks de stevige communicatie over het IOB, nog maar een minderheid van de werkgevers aangesloten. Als bonden willen we starten met een hoog percentage aansluitingen.

Ten tweede een wettelijke reden. Toen we in 2018 de afspraken over het IOB maakten, gingen we ervan uit dat het fiscaal mogelijk zou zijn om je IOB mee te nemen naar een volgende werkgever binnen de sector. Behalve dat fiscalisten dat zeiden, leek het ook logisch omdat het kabinet werknemers minstens €1.000 wil gaan geven als individueel bij- en omscholingsbudget [1]. Dan is het wel handig als je dat mee kunt nemen. De fiscus geeft nu aan dat zij het anders zien zodat werkgevers met forse naheffingen geconfronteerd zouden worden. Dat is onwenselijk en ook niet in de lijn van de afspraken. Er wordt schijnbaar wel hard aan gewerkt om de wet op dit punt te wijzigen, maar zolang de fiscus ervoor gaat liggen zijn we liever safe than sorry.

Wij nemen aan dat deze fiscale problematiek in de loop van 2020 wordt opgelost. Als dit onverhoopt niet zo blijkt te zijn, wordt het IOB dat de medewerker bij de werkgever waar hij vertrekt heeft opgebouwd en dat hij niet heeft gebruikt, teruggestort naar die werkgever. Als het fiscale risico later alsnog wordt opgeheven, komt de afspraak over terugstorten van ongebruikt budget naar de oude werkgever te vervallen.

Ten derde fietst er ook nog een coronacrisis doorheen. We krijgen al verzoeken om de loonsverhogingen uit te stellen, de vakantietoeslag uit te stellen, de pensioenpremies uit te stellen etc. 

Om deze drie redenen zijn we als bonden akkoord gegaan met het uitstel van negen maanden. Dit cao-artikel was geldig tot 30 juni 2023, die datum schuift mee en wordt 31 maart 2024.
In ruil voor deze aanpassing vervalt het jaar wachttijd bij het wisselen van baan binnen de sector. Dus als je van baan wisselt binnen de sector en je had al recht op IOB, dan heb je bij de nieuwe werkgever recht op IOB vanaf het moment van indiensttreding. 

Lees meer over het pensioenakkoord en Retail non-food

16 juni 2020

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel