AVV: de democratische vakbond

Onderhandelaarsresultaat voor nieuwe cao

Retail non-food

Partijen bij cao Retail Non-Food hebben een onderhandelaarsresultaat bereikt.
De hoofdpunten ervan luiden:

  1. De cao wordt zoveel mogelijk ongewijzigd voortgezet.
  2. De looptijd bedraagt anderhalf jaar, van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022.
  3. De koppeling van de lonen tot het maximum van de schaal aan de stijging van het Wettelijk Minimum Loon blijft behouden. Dat wil dus zeggen een loonstijging op 1 januari 2021, op 1 juli 2021 en op 1 januari 2022 voor degenen tot en met het schaalmaximum.
     
de tekst gaat verder onder de afbeelding

We gebruiken daarbij de term ‘onderhandelaarsresultaat’ en bewust niet ‘akkoord’ omdat we buiten ons mandaat zijn getreden: wij hadden bijvoorbeeld liever een looptijd van één jaar gezien. Ook hadden we eenmalige uitkeringen in de cao willen opnemen voor de goedlopende sectoren. 

Toch is het wel degelijk een resultaat, omdat er niet meer in zat. Bovendien is het zeker niet slecht te noemen, gelet op de bijzondere omstandigheden. De corona-crisis heeft nu eenmaal goed huisgehouden in winkelstraten en doet dat nog steeds. De brede verwachting is dan ook dat veel winkels deze periode niet zullen overleven. Daarnaast gaat ook de pensioenpremie per 1 januari fors omhoog, met 2,25% (van 22,5% naar 24,75%). Die verhoging wordt vrijwel geheel door werkgevers betaald.

Als bonden zullen we de werkgevers in de goed draaiende sectoren oproepen hun werknemers een extra uitkering te geven voor het afgelopen jaar. Veel werkgevers in deze sectoren hebben aangegeven dit te zullen doen. Als blijk van waardering aan hun werknemers voor het afgelopen jaar.

Vanaf vrijdag 20 november kan elke werknemer in de sector HIER een stem uitbrengen voor haar of zijn eigen cao.

19 november 2020

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel