AVV: de democratische vakbond

Cao-onderhandelingsproces Mediq. Nieuwste update: 29 maart

Mediq

In deze post houden we je op de hoogte van het cao-onderhandelingsproces bij Mediq. Nieuwe updates worden bovenaan geplaatst.

Gesprek 28 maart
Er is een onderhandelaarsresultaat cao Mediq
Op maandag 28 maart zaten FNV, CNV en AVV samen met FNV kaderleden aan tafel met de werkgever voor de totstandkoming van een nieuwe cao. Jullie wilden een structurele loonsverhoging over de afgelopen jaren en over de komende periode. Verder wilden jullie, net als Mediq, dat het beoordelings/beloningssysteem zou wijzigen. Na lange tijd is er nu serieus onderhandeld. Dit is het maximale wat wij aan de onderhandelingstafel voor elkaar krijgen.
Hieronder lees je de belangrijkste uitkomsten van het onderhandelaarsresultaat:

  • Een cao met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
  • Een verhoging van 1,5% per 1-1-2022.
  • Een verhoging van 3% per 1-5-2022.
  • Een verhoging van 3% per 1-5-2023.
  • Er wordt een werkgroep opgestart om aan de slag te gaan met een ander beoordeling- en beloningssysteem. Uiterlijk september 2022 dient hier een uitkomst van te zijn zodat het met ingang van januari 2023 van kracht kan gaan. In dit nieuwe systeem komt de performance paragraaf te vervallen. Ook wordt de afstand tussen de schaal minima en schaal maxima verkleind in lijn met de markt.
  • Er komt ook een werkgroep voor onderzoek wat betreft duurzame inzetbaarheid mede in relatie tot roosters en de werkdruk. We onderzoeken ook wat mogelijk is in de laatste jaren voor het pensioen wat betreft belasting en belastbaarheid (bijvoorbeeld generatiepact en RVU). Ook hierbij is de deadline september 2022.
  • Werknemers vanaf 18 jaar worden ingeschaald op het vak volwassen loon (21 jaar).

Nu is het aan jullie, de werknemers, om over dit resultaat te stemmen. Binnenkort krijg je van de bonden een bericht over hoe je kunt stemmen.

Gesprek woensdag 17 maart
Zoals eerder gezegd hebben we gisteren een korte reactie gekregen van jullie werkgever. Een reactie op een aantal voorstellen/suggesties die wij eerder hadden aangedragen. Wat wij hadden voorgesteld was:

• dat we de huidige beoordelings- en beloningssystematiek willen versimpelen en uitlegbaar willen maken. Ons voorstel is om bijvoorbeeld te werken met vaste periodieken
• dat we ten minste jullie koopkracht zou willen behouden. We hadden neergelegd dat we daarom zouden moeten kijken naar een de automatisch prijscompensatie (APC)die voor de toekomstige loonsverhoging toegepast zou kunnen worden.
• dat het loon over de periode dat er geen cao was (vanaf mei 2020) alsnog met terugwerkende kracht zou worden gerepareerd/gecompenseerd met de APC. Niet met een éénmalige uitkering maar structureel en dus pensioengevend
• dat er naast koopkrachtbehoud er ook een koopkracht verbetering zou moeten worden afgesproken door de lonen met 100,-- euro bruto per maand te verhogen
• dat er gekeken moet worden naar werkdruk, de manier waarop er wordt geroosterd, werk-privé balans en overige zaken die te maken hebben met de inrichting van jullie werk • dat de regeling SPAWW vóór 1 april zou worden verlengd
• dat voor medewerkers vanaf 18 jaar ten minste het vak volwassen loon wordt betaald
• dat de vakbondscontributie fiscale kan worden verrekenden er vakbondsfaciliteiten (o.a. vakbondsverlof voor kaderleden, communiceren op intranet) mogelijk zijn

Hierop heeft jullie werkgever een reactie gegeven. Zij onderschrijven de meeste punten en zijn het op hoofdlijnen met ons eens. Zo willen zij uiterlijk eind September een ander beoordelings- beloningsbeleid en dat er goed gekeken moet worden naar werkdruk, roosters en werk-privé balans. Ten aanzien van de SPAWW wordt de verlening aangevraagd.
Zoals te verwachten is het loon, en de reparatie van de afgelopen jaren het heikele punt. Qua reparatie stellen ze dat de éénmalige uitkeringen die gedaan zijn als compensatie gelden over de periode dat er geen cao lag. Voor de komende cao periode stellen ze een loonsverhoging voor van 2,7% per 1 januari jl. en per 1 januari 2023 een verhoging van 2,5%.
Maandag de 28e praten we verder.

Gesprek maandag 14 maart
Op 14 maart 2022 spraken de vakbonden AVV, CNV Vakmensen en FNV met jullie werkgever over de cao. Het was een constructief gesprek. De hoofdonderwerpen van het gesprek zijn:

  • hoe het salarisgebouw er uit moet komen te zien.
  • de invulling van de overbruggingstijd met een loonsverhoging, tot er goede afspraken zijn gemaakt over dit nieuwe salarisgebouw.

Op woensdag 16 hebben we een kort overleg gepland waarin MEDIQ reageert op onze voorstellen. Op maandag 28 maart hebben we een volgende cao-onderhandeling gepland staan. Hierna hopen we meer duidelijkheid te hebben over de volgende cao.

15 maart 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel