AVV: de democratische vakbond

Binnenkort onderhandelingen voor de cao Retail Non-Food 

Retail non-food

De cao Retail Non-Food loopt eind juni af. Bonden zijn met INretail overeengekomen om in mei formele gesprekken te starten over de nieuwe cao. AVV heeft al veel informatie opgehaald uit ons MZ-platform, en we zijn dan ook goed voorbereid op de gesprekken. Wat loon betreft, is onze insteek erop gericht dat we alle verhogingen van het Wettelijk Minimum Loon (WML) die de regering de komende tijd doorvoert, niet alleen doorvoeren op het minimumloon, maar op alle tabellonen èn op alle daadwerkelijk betaalde lonen. De verhogingen van het WML waar we het over hebben zijn de volgende:  
1. De reguliere verhogingen die steeds op 1 januari en 1 juli plaatsvinden;  
2. De twee verhogingen die in het regeerakkoord staan aangekondigd: 
          a. Met 7,5% ergens in deze regeerperiode. 
          b. Met 5,5% vermoedelijk in 2024, die is veroorzaakt door de invoering van een wettelijk minimumloon gebaseerd op een 36-urige werkweek. Nu de cao Retail Non-Food een 38-urige werkweek heeft (behalve de sector Wonen), geeft dit een verhoging van 38/36, dat wil zeggen 5,5%. (Bij de sector Wonen is deze factor 37/36=2,8%) 

Alles bij elkaar kom je in de vierjarige regeerperiode van het huidige kabinet op een verhoging van het WML van ongeveer 20% à 24%. Let op: dit gaat over een periode van ca. vier jaar.  
De insteek van AVV is dus: alle lonen gaan met deze percentages omhoog. Hoeveel van deze stijging al in de komende cao plaatsvindt, hangt natuurlijk af van de looptijd. AVV zet in op een looptijd van twee jaar, waarmee we proberen in de komende cao al zoveel mogelijk van deze verhogingen mee te pakken. Bovendien zetten we hiermee ook in op het weghalen van de knip voor de bovenschaligen: we willen immers alle lonen laten meestijgen.  

Daarnaast zetten we in op een verbetering van de werk-privébalans met diverse voorstellen, zoals een kleinere bandbreedte rondom je contracturen, en dus minder flexibiliteit; geen gebroken diensten en het recht op onbereikbaarheid, et cetera.

02 mei 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel