AVV: de democratische vakbond

De stemmen zijn geteld

De uitslag van de stemming is bekend. Jullie hebben in grote getale gebruik gemaakt van je stemrecht. Bijna 1.000 medewerkers in de sector hebben hun stem uitgebracht bij AVV en 82% stemde vóór! (Ook na sluiting van de stemming kwamen er nog enkele reacties binnen, die we helaas niet meer mee konden nemen.) Een respons van bijna duizend lijkt weinig, maar we meten ook steeds hoeveel werknemers in de sector we bereiken. Dat doen we door aan de ondernemingsraden die actief zijn in het MZ-platform waar we als AVV mee samen werken te vragen de informatie over de stemming door te zetten aan hun collega’s. Uit de terugkoppeling hiervan weten we dat het bericht dat er een onderhandelaarsresultaat was voor een nieuwe cao bij ongeveer 20.000 werknemers onder de aandacht is gebracht.  

Hoe dan  ook, hierbij feliciteren wij jullie met deze uitslag! De looptijd van deze cao is een half jaar en bevat een loonsverhoging van 4,36% op 1 juli voor degenen die minder verdienen dan het (oude) schaalmaximum.  

Ook voor de (meeste) bovenschaligen zit er een stijging in deze cao: degenen die meer verdienen dan het schaalmaximum verhoogd met 1,81% maar niet meer dan €4.000 bruto per maand, krijgen een eenmalige uitkering van 2,5% over zes maal hun maandsalaris van juli. (Ben je bovenschalig en verdien je minder dan het schaalmaximum verhoogd met 1,81% dan ga je mee met de reguliere verhoging tot aan het nieuwe schaalmaximum.) 

Deze eenmalige is bedoeld voor de bovenschaligen die geen verhoging hebben gehad. Je werkgever mag deze eenmalige uitkering wel verrekenen met in 2022 gegeven verhogingen, bonussen of provisies. 

In deze cao hebben we ook een aantal afspraken gemaakt om de werk-privébalans te verbeteren: 

  • Werknemers mogen weigeren gebroken diensten te draaien. 

  • Winkelmedewerkers kunnen niet verplicht worden meer dan twee avonden per week te werken, behalve in de maand december. 

  • Werknemers die thuiswerken krijgen een thuiswerkvergoeding van €2 netto per dag. 

  • Werknemers die op verzoek van hun werkgever BHV-er zijn, krijgen hiervoor €75 bruto per jaar bij het halen of verlengen van het certificaat. 

  • Bij een ontstane vacature zal je werkgever eerst vragen aan reeds in dienst zijnde werknemers of zij de vrijgekomen uren in willen vullen. 

  • In 2022 doen sociale partners onderzoek naar aanpassing van de bandbreedte van 35% bij flexibel thuiswerken. 

Aangezien de looptijd van deze cao een half jaar is, gaan we in september weer verder kijken naar de toekomst. Daarnaast gaan vakbonden en werkgevers direct na de zomer aan de slag met een onderzoek naar de de feitelijk betaalde lonen in de sector. Met het onderzoek naar de lonen denken we meer argumenten in handen te hebben om voortaan de lonen van álle werknemers te laten stijgen, niet alleen tot aan het schaalmaximum. 

Lees hier de exacte tekst. 

27 juni 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel