AVV: de democratische vakbond

Nieuw principeakkoord

Op 5 oktober hebben AVV en VBW (met CVAH) een principeakkoord bereikt. In het akkoord staat een loonsverhoging van 6%:  

  • op 1 januari 2023 4% en  
  • op 1 juli 2023 2%.  

De loonsverhoging is over het feitelijke loon, dus ook het bovenschalige deel. Sommige werknemers verdienen meer dan het maximum van hun schaal, dit bedoelen we met het bovenschalige deel.
Daarnaast stijgt schaal A met 10,15% mee met het wettelijk minimumloon. 

Tijdens de looptijd van de cao gaan partijen met elkaar in overleg over de cao van 2024. Dan maken we afspraken over de eventuele actualisatie van de functiebeschrijvingen, de daarop te baseren aanpassingen in het salarisgebouw en de transitie van het oude naar het nieuwe salarisgebouw. 

Het is nu aan de werknemers om over dit akkoord te stemmen! Tot maandag 31 oktober 18.00, mogen álle werknemers stemmen over dit resultaat. Bij AVV mogen zowel leden als niet-leden stemmen.

Klik hier om naar de stempagina te gaan. 

Klik hier om de exacte cao-tekst te lezen. 

13 oktober 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel