AVV: de democratische vakbond

Stem over je cao! GESLOTEN

Retail non-food

De cao-onderhandelingen die AVV voerde met INretail zijn beëindigd. Na een aantal stevige onderhandelrondes blijkt INretail eindelijk bereid per 1 januari de lonen van alle werknemers (tot aan het schaalmaximum) te verhogen met 7,46%. Samen met de 2,5% stijging van 1 juli jongstleden, is hiermee de stijging van het Wettelijk Minimumloon van 10,15% doorgevoerd door het hele loongebouw.  
Op 1 juli worden diezelfde lonen verhoogd met het percentage waarmee het Wettelijk Minimumloon stijgt. Hoe hoog die stijging is, weten we nu nog niet, alleen dat die het gemiddelde is van de cao-stijgingen van oktober 2022 tot en met maart 2023. Op dit moment is het gemiddelde van cao-stijgingen 3,3% als we middelen over het afgelopen jaar, en bijna 5% als we alleen middelen over de afgelopen drie maanden. Dus de verwachting is een totale loonstijging van minstens 10% over heel 2023.  

Dat is allemaal goed nieuws, voor verreweg de meeste werknemers. Toch is AVV niet helemaal tevreden. INretail is niet ingegaan op onze eis om ook werknemers die meer verdienen dan het schaalmaximum (de ‘bovenschaligen’) nu eindelijk een structurele loonsverhoging te geven. Om die reden ligt er geen onderhandelaarsresultaat waar INretail, AVV en de andere bonden het over eens zijn, en heeft INretail een eindbod gedaan. Voor de bovenschaligen zit er niet meer in dan een eenmalige uitkering van 2,5%, als je niet meer verdient dan bruto €4.400.  

Een eindbod van een werkgeversvereniging aan vakbonden betekent dat werkgevers niet bereid zijn verder te onderhandelen. Het is nu ja of nee op dit eindbod. Het laatste woord is nu aan de werknemers in de branche: vind je dit voldoende of niet?  
Bij een ja ligt er een cao met de bovenstaande loonstijgingen.  
Bij een nee ligt er helemaal geen cao, want INretail heeft de huidige cao opgezegd. Dat betekent dat werknemers die nu al in de sector werken, recht houden op wat ze hadden, maar dat werkgevers vanaf 1 januari elke nieuwe werknemer op willekeurige arbeidsvoorwaarden kan aannemen.

Werknemers die onder de cao Retail non-food vallen, konden stemmen over dit eindbod. De stemming stond open van maandag 19 december 2022 tot en met dinsdag 3 januari 2023.

De belangrijkste afspraken uit het resultaat op een rijtje

  • De cao loopt één jaar, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.  
  • De lonen van iedereen in het loongebouw stijgen in januari 2023 met 7,46%.  
  • De lonen van iedereen in het loongebouw stijgen in juli 2023 met het percentage waarmee het Wettelijk Minimumloon dan stijgt.  
  • Werknemers die meer verdienen dan het maximum van hun schaal ontvangen op 1 juni 2023 een eenmalige uitkering van 2,5% over het loon van juni 2022 tot en met mei 2023.  
  • Recht op onbereikbaarheid: Je bent niet verplicht om buiten werktijd de communicatie van je werk te volgen.  
  • Stagiaires op MBO- en HBO-niveau ontvangen een stagevergoeding van €250 per maand (deeltijders naar rato).  

Meer details lees je in de exacte tekst van het eindbod.

Op de sectorpagina Retail non-food publiceren we de uitslag en de rapportage van de stemming zo snel mogelijk.

04 januari 2023

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel